Kodanike vastuvõtmine Eesti Pangas

Eesti Panga spetsialistidega on võimalik kohtuda iga kuu viimasel neljapäeval kell 14.00-17.00.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 6680 719 või alloleva vormi kaudu hiljemalt vastuvõtule eelneva nädala neljapäevaks.

Registreerimisega soovime välja selgitada vastuvõtule pöördumise põhjus. Kui selgub, et pöördumise põhjus tuleneb asjaoludest, mille käsitlemine või lahendamine ei ole Eesti Panga pädevuses, aitame suunata küsija pädeva ametiasutuse poole.

Vastuvõtule tulijale teatatakse vastuvõtu kuupäev, kellaaeg ja koht.


Vastuvõtule registreerumise vorm

* tähistab kohustuslikku välja

kui pöördujaks pole eraisik

Palume selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse kohtumise käigus vastust