Aprillis Eesti välismajanduslik aktiivsus vähenes

Postitatud:

15.06.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta aprillis 20 miljonit eurot. Kahanesid pea kõik jooksevkonto komponendid: nii kaupade kui ka teenuste eksport-import ja  otseinvesteeringute tulud olid eelmise aasta aprilliga võrreldes väiksemad. Kuna aga impordi vähenemine oli suurem kui ekspordi kahanemine, jõudis jooksevkonto ülejääki.

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli aprillis samuti positiivne. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid kui sealt kaasasid.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Alates 2015. aasta jaanuari andmete avaldamisest lisab Eesti Pank kiirhinnangule ka lühikommentaari. 2015. aasta teise kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 8. septembril.

1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid


Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]