Augustist nõuab keskpank Swedbankilt ja SEB Pangalt täiendavat kapitalipuhvrit

Postitatud:

31.05.2016

  • Alates augustist peavad kommertspangad hoidma 2% asemel 1% suurust süsteemse riski puhvrit
  • Swedbankilt ja SEB Pangalt nõuab Eesti Pank lisaks veel 2% suuruse puhvri hoidmist, sest tegemist on süsteemselt oluliste pankadega

Alates 1. augustist hakkavad kommertspankadele kehtima muudatused kapitalipuhvri nõuetes. Varasema 2% asemel hakkab Eesti Pank nõudma kõikidelt Eestis tegutsevatelt kommertspankadelt 1% suurust süsteemse riski puhvrit. Lisaks nõuab keskpank kahelt suuremalt pangalt – Swedbankilt ja SEB Pangalt – veel 2% suurust lisapuhvrit.

Eesti Pank kehtestas 2014. aastal kõikidele kommertspankadele süsteemse riski puhvri nõude. Puhvri eesmärk oli panna pangad hoidma suuremat kapitali ja  suurendada nõnda pankade vastupanuvõimet, et nad suudaksid tulla toime järsu majanduslangusega, ja vähendada kontsentreeritud pangandusstruktuurist tulenevaid riske.

„Siiani kaitses süsteemse riski puhver panganduses kahe riski vastu, kuid augustist lööme selle tööriista piltlikult öeldes pooleks. Hakkame kõikidelt pankadelt nõudma 1% suurust puhvrit, et maandada Eesti kui väikese ja avatud majanduse eripärast tulenevat järsu majanduslanguse riski. Kahelt suuremalt pangalt nõuame aga lisaks 2% suurust puhvrit, sest Eesti pangandussektor on üks kontsentreeritumaid Euroopa Liidus.

„Lisaks on siinsed suured pangad haavatavad samade riskide suhtes, kuna nende varade ja rahastamise struktuur on väga sarnane" ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Alates augustist kehtib kahele suuremale Eestis tegutsevale pangale koguomavahendite nõue 13,5% tasemel ja kõikidele teistele pankadele 11,5% tasemel.

Oma kavatsusest muuta pankade kapitalipuhvri nõudeid teatas Eesti Pank selle aasta aprilli lõpus.

Tabel. Pankade koguomavahendite nõuded

 

Praegu kehtib

Alates 1. augustist 2016

Omavahendite miinimumnõue

8%

8%

Kapitali säilitamise puhver

2,5%

2,5%

Vastutsükliline puhver

0%

0%

Süsteemse riski puhver

2%

1%

Muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

-

2%

Nõuded kokku (Swedbank AS ja AS SEB Pank)

12,5%

13,5%

Nõuded kokku (muud pangad)

12,5%

11,5%

Loe Eesti Panga analüüsi puhvrinõuete kehtestamise kohta

Vaata lühikest videoklippi aprilli lõpust, kus keskpanga asepresident Madis Müller selgitab kapitalipuhvri muudatusi


Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]