30.03.2021

Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi kahju eest, mis võib tekkida finantstsüklist tuleneva süsteemse riski suurenemise tõttu. Vastutsüklilise kapitalipuhvri kehtestamisega nõutakse pankadelt kiire laenukasvu perioodil lisakapitali; finantstsükli languse või... veel

25.06.2020

Covid-19 pandeemia ohjamisega kaasnevate majanduskahjude vähendamiseks on nii Eestis kui mujal rakendatud hulgaliselt erinevaid meetmeid. Ootamatult raskustesse sattunud ettevõtetele ja nende töötajatele riigipoolse toe pakkumise kõrval väärib tähelepanu ka pankadele suunatud järelevalveliste... veel

31.10.2018
Eesti Panga Toimetised 7/2018 Nicolas Reigl, Lenno Uusküla. Alternative frameworks for measuring credit gaps and setting countercyclical capital buffers Artikkel: "Alternative frameworks for measuring credit gaps and setting countercyclical capital buffers", 2021, autorid... veel
17.04.2018
 • Finantsstabiilsuse riskid on Eestis väikesed. Riske maandavad ettevõtete ja majapidamiste rahalise seisu paranemine ning pankade omakapitali kõrge tase
 • Kõige tõsisemalt ohustavad Eesti finantsstabiilsust Põhjamaade kinnisvaraturu riskid
 • Pingeline seis tööturul ja... veel
19.04.2017
 • Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest riskidest on lähiajal väikesed
 • Ettevõtete laenuteenindamise võimet toetab majanduskasvu taastumine ja palgakasvu aeglustumine
 • Kinnisvaraturul suurenes tehinguaktiivsus ja kiirenes hinnakasv, seni on see siiski olnud kooskõlas... veel
21.11.2016
 • Kapitalipuhver suurendab pankade vastupanuvõimet võimalikele kriisidele ja aitab majandusel kiiremini taastuda
 • Väikese ja avatud majandusega seotud riskide tõttu vajavad Eestis tegutsevad pangad suuremat kapitalipuhvrit
 • Kui laenukasv kiireneb, võib Eesti Pank nõuda... veel
26.10.2016
 • Laenukasvu kiirenemine võib suurendada pankade neid riske, mis on seotud kinnisvaraturuga
 • Kuigi ettevõtete kasum vähenes, püsib ettevõtete ja majapidamiste laenumaksevõime hea
 • Pangalaenude kasvutempo peaks lähiaastatel olema kooskõlas nominaalse majanduskasvu kiirusega... veel
31.05.2016
 • Alates augustist peavad kommertspangad hoidma 2% asemel 1% suurust süsteemse riski puhvrit
 • Swedbankilt ja SEB Pangalt nõuab Eesti Pank lisaks veel 2% suuruse puhvri hoidmist, sest tegemist on süsteemselt oluliste pankadega

Alates 1. augustist hakkavad... veel

27.04.2016
 • Eesti finantsstabiilsust ohustavad riskid on lähiajal väikesed
 • Majapidamiste laenumaksevõime püsib hea, seda toetab sissetulekute kiire kasv
 • Ettevõtete laenumaksevõime võib edaspidi nõrgeneda, kui kasumlikkuse vähenemine jätkub
 • Rootsi kiire laenu- ja... veel
02.12.2015
 • Vastutsükliline kapitalipuhver vähendab pankade kiire laenukasvuga seotud riske ja laenubuumi tekkimise võimalust
 • Puhvri määr Eestis on hetkel 0%, sest laenukasv on kooskõlas majanduskasvuga
 • Vastutsüklilise kapitalipuhvri vajadust hakkab keskpank hindama kord kvartalis... veel
Telli voog Märksõna: kapitalipuhvrid
Telli voog Märksõna: kapitalipuhvrid