Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekutel

Postitatud:

10.10.2018

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 9.–14. oktoobril Balil, Indoneesias. Kohtumiste peateema on ebaühtlasemaks muutunud maailma majanduskasv, lähiaja riskide suurenemine ning vajadus luua puhvreid pikaajalise vastupanuvõime tugevdamiseks.

Seekordsetel Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel räägitakse reformidest, mis aitaksid üleilmset kasvu säilitada, vähendada riske ning parandada riikide keskpikka kasvuvõimekust. Eraldi rõhku pannakse vajadusele jätkata ja tõhustada rahvusvahelist koostööd. Lisaks käsitletakse kohtumistel globaalse finantssüsteemi tugevdamise võimalusi, madala sissetulekuga riikide toetamist ning fintechiga seonduvaid arenguid.

Maailmapanga kohtumistel arutatakse peamiselt erinevate tehnoloogiate mõju tänapäevasele maailmale, sealhulgas nende mõju näiteks töötamisele, tööturule ja sotsiaalsetele suhetele ning sellega kaasnevale ebavõrdsuse kasvule. Maailmapank avaldab ka inimkapitali indeksi, mis on kokkuvõtlik meede inimkapitali hulgast, mida täna sündinud laps võiks oodata oma 18. aastaseks saamisel arvestades riigi arengut tervishoiu ja hariduse vallas.

Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Indoneesia keskpanga ja Bretton Woodsi komitee ühiselt korraldatud seminaril, kus osaleb paneeldiskussioonis arutamaks erakorraliste rahapoliitiliste meetmete tagasipööramist arenenud riikides ning sellega kaasnevaid mõjusid. Samuti osaleb ta diskussandina IMFi Euroopa majandusolukorda, riske ja tulevikuväljavaadet käsitleval seminaril. Visiidi käigus kohtutakse ka IMFi spetsialistidega, kellega arutatakse Eesti ja euroala majanduse arengut.

Rahandusminister Toomas Tõniste kohtub mitmete institutsioonide ja riikide kolleegidega, kellega arutatakse nii koostööd Eestiga kui Eesti kogemuste jagamise võimalusi.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandus- ja finantsküsimusi ning koordineerida üleilmseid majanduspoliitilisi samme.

Aastakoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://meetings.imf.org/en/2018/Annual/Schedule


Lisateave:
Eva Vahur
avalike suhete allosakond
Eesti Pank
tel: 668 0965, 533 00619
e-post: [email protected]

Siiri Suutre
kommunikatsiooniosakond
Rahandusministeerium
tel 611 3114 | 56 654 707
[email protected]