Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekutel

Postitatud:

11.10.2021

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 11.–17. oktoobril hübriidvormis. Kohtumiste fookuses on liikmesriikide koostöövõimaluste edendamine pandeemia kontrolli alla saamiseks ja selle mõjude leevendamiseks.

Viirusekriisist taastumine on riigiti olnud väga eriilmeline; tugevamate arenenud riikide majandus on kriisijärgselt kasvanud kiiremini kui vaesemate  oma. Seda on mõjutanud nii vaktsiinide erinev kättesaadavus kui ka riikide erinevad võimalused eelarvemeetmete kaudu majandust turgutada. Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel on otsustajate ees hulk uusi ja täiendavaid raha- ja eelarvepoliitika valdkonna teemasid. Kriisist väljumisel ja selle pikaajaliste kahjustuste vähendamisel on riikide jaoks oluline rakendada täpsemalt sihitud poliitikameetmeid ja taastada kriisi käigus vähenenud või ammendunud finantspuhvrid. Globaalne viirusekriis nõuab riikide ühist pingutust, et vähendada riske maailmamajandusele ja tugevdada ka riikide pikaajalist vastupanuvõimet kliimamuutusi arvestades. Selleks uurivad riigid võimalusi, kuidas suvel jagatud SDRe kasutada nii, et suunata need vaesemate riikide arengupüüdluste toetuseks.

IMFi kui rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse eest vastutava organisatsiooni tegevust mõjutavad avaliku ja erasektori sammud digiraha kasutuselevõtmise suunas. Need nõuavad IMFilt muu hulgas seniste tööprotsesside ülevaatamist. IMFi liikmesriigid saavad kohtumiste käigus teha ettepanekuid vajalike muudatuste kohta.  

Maailmapanga kohtumistel keskenduvad arutelud peamiselt sellele, kuidas Maailmapank saaks aidata arenguriikidel muutuda erinevates kriisides vastupidavamaks, keskkonnasäästlikumaks ja kaasavamaks ning samuti sellele, kuidas arenguriigid ise saaksid oma rahalisi ressursse ning maksutulusid paremini planeerides ja suunates oma majandust edendada.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross ning keskpanga ja ministeeriumi eksperdid osalevad aastakoosolekutel virtuaalselt. Aastakoosolekute avalikud üritused ja pressikonverentsid toimuvad virtuaalselt. Pressiüritustele saab registreerida siin.    

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandus- ja finantsküsimusi ning koordineerida üleilmseid majanduspoliitilisi samme.

Aastakoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://meetings.imf.org/en/2021/Annual.

Lisateave:
Ingrid Schmuul
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud [email protected]

Siiri Suutre
kommunikatsiooniosakond
Rahandusministeerium
tel 611 3114 | 56 654 707
[email protected]