Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekutel

Postitatud:

12.10.2017

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 13.–15. oktoobril Washingtonis. Kohtumiste peateema on kogu maailmas kiirenenud majanduskasvu toetamine, sellest tulenevate soodsate võimaluste kasutamine reformide tegemiseks ja puhvrite loomine riikide pikaajalise vastupanuvõime tugevdamiseks.

Seekordsetel Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel kooskõlastatakse majanduspoliitilisi samme majanduskasvu ja tootlikkuse edendamiseks. Samuti arutatakse, kuidas majanduskasvust ja tehnoloogia arengust tulenevatest hüvedest tõuseks kasu võimalikult paljudele inimestele. Kohtumisel pannakse rõhku rahvusvahelise koostöö tõhustamisele.

Maailmapanga kohtumistel arutatakse eelkõige Maailmapanga grupi pikaajalist tulevikunägemust aastaks 2030. Keskendutakse turvalisuse suurendamisele maailmas, kriisidele reageerimisele, erasektori kaasamisele ja kliimainvesteeringute kasvule. Samuti arutatakse, kas Maailmapanga grupi finantsvõimekus on seatud eesmärkide täitmiseks piisav.

Seoses Eesti eesistujarolliga Euroopa Liidu Nõukogus on Eestil esimest korda pärast taasiseseisvumist IMFis Põhja- ja Baltimaade esindusõigus. Eesti Panga president Ardo Hansson esineb valijaskonna nimel sõnavõtuga IMFi rahandus- ja finantskomitee istungil. Hansson osaleb lisaks valuutafondi istungitel, kus tavaliselt pole Eesti esindajal õigust osaleda.

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb Euroopa Liidu esindajana G20 kohtumistel. Ta esitab aastakoosolekul ELi nimel tavapärase kirjaliku kõne, milles tutvustab Euroopa nägemust maailma ja Euroopa majanduse arengust, annab ülevaate ELi majanduspoliitilistest sammudest kasvu edendamiseks ning esitab seisukohad IMFi tegevuse tõhustamiseks.

Eestit esindavad aastakoosolekutel peale keskpanga presidendi ja rahandusministri Eesti Panga asepresident Madis Müller, rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross ning keskpanga ja rahandusministeeriumi eksperdid.

Visiidil kohtutakse IMFi spetsialistidega, kellega arutatakse Eesti ja euroala majanduse arengut. Kohtumised on kavandatud ka Rootsi missioonijuhiga ning USA rahandusministeeriumi, Föderaalreservi ja Maailmapanga esindajatega.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandus- ja finantsküsimusi ning koordineerida üleilmseid majanduspoliitilisi samme.

Aastakoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://www.imf.org/external/am/2017/index.htm.


Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank

Lotte-Triin Narusk
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3403
[email protected]
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee