Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekutel

Postitatud:

10.04.2023

Eesti Panga president Madis Müller, asepresident Ülo Kaasik ja rahandusministeeriumi välissuhete nõunik Märten Ross ning riigikassa juht Janno Luurmees osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel ja kohtumistel, mis toimuvad 10.–16. aprillil Washingtonis.

Kohtumiste fookus on maailmamajanduse ees seisvate riskide suurenemine. Koroonapandeemia järgset maailmamajanduse taastumist on märkimisväärselt raskendanud Venemaa sõda Ukraina vastu, millega on kaasnenud kõrgemad energia- ja toiduhinnad, aga ka üleilmne toidu ja väetisenappus, mis mõjutab eriti teravalt madalama elatustasemega riike ja majapidamisi.

Samas on üha suureneva geopoliitilise killustatuse taustal valdkondi, mis nõuavad senisest suuremat riikidevahelist koostööd ja kus ainuvõimalikud on globaalsed lahendused. Näiteks pandeemia tagajärgedega tegelemine, paljude arenevate riikide võlakriiside lahendamine ja võlajätkusuutlikkuse taastamine, kuid ka kliimasoojenemisega kohandumine ja kliimasoojenemise leevendamise poliitikate elluviimine. Nii Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Maailmapank on oma suure liikmeskonnaga hea platvorm koostöövõimaluste arutamiseks ning pakuvad liikmesriikidele tuge nii nõustamise kui ka finantseerimise kaudu.

Kevadkoosolekute raames on Eesti esindajatel kavas kohtuda IMFi ja Maailmapanga juhtkonna liikmete, USA rahandusministeeriumi kolleegide ning erasektori esindajatega. Koos teiste Balti riikide kolleegidega kohtutakse ka Ukraina esindajatega.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevad- ja aastakoosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest nende organisatsioonide liikmesriikidest eesmärgiga arutada olulisi majandus- ja finantsküsimusi ning koordineerida üleilmseid majanduspoliitilisi samme.

Kevadkoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://meetings.imf.org/en/2023/Spring.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
Kommunikatsioonispetsialist
Tel 56920 930
[email protected]