Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekutel

Postitatud:

14.04.2016

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel, mis toimuvad 15.–17. aprillil Washingtonis. Kohtumiste peateemad on maailmamajanduse väljavaated ja riskid ning IMFi ja Maailmapanga strateegilised eesmärgid järgmisel poolaastal.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel keskendutakse maailmamajanduse arengule ja finantsturgude väljavaatele. Samuti arutatakse üleilmse majanduskasvu edendamise võimalusi ja käsitletakse kasvu ohustavaid riske. Lisaks on päevakorras IMFi ressurssidega seotud küsimused, eelkõige meetmed, mille abil tagada IMFi laenuressursside piisavus juhuks, kui riigid soovivad IMFilt laenu võtta.

Maailmapanga kohtumistel kõneldakse sellest, kuidas tõhustada Maailmapanga panust arengukoostöö rahastamisse ja tehnilise abi andmisse ning tugevdada panga finantsvõimekust. Seejuures on oluline kindlustada panga paindlikkus üleilmsele arengule või ilmnevatele kriisidele reageerimisel. Kohtumiste raames räägitakse lähemalt ka USA algatusest Global Connect, mille eesmärk on viia 2020. aastaks internet veel 1,5 miljardi inimeseni arenevas maailmas. Eesti tutvustab e-riigi teenuste juurutamisel saavutatud edu ja räägib, kuidas on läinud oma kogemuste jagamine arenguriikides.

Eestit esindavad kevadkoosolekutel Eesti Panga asepresident Madis Müller ja rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kuningas. Koosolekutel osalevad ka eksperdid keskpangast.

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad kohtuvad visiidi raames IMFi spetsialistidega, et arutada eelarveteemasid, euroala majanduse arengut ja Eesti missiooni kavandamist. Kohtumised on planeeritud ka Venemaa ja Hiina missiooni juhtide ning Maailmapanga esindajatega.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandusküsimusi ja koordineerida üleilmset majanduspoliitikat.

Kevadkoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt https://www.imf.org/external/spring/2016/.  


Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank

Maria Murakas 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027 | 567 06868
[email protected]
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee