Eesti Panga osalusest Eesti Forekspangas ja Eesti Investeerimispangas

PRESSITEADE 2. OKTOOBER 1998

EESTI PANGA OSALUSEST EESTI FOREKSPANGAS JA EESTI INVESTEERIMISPANGAS

Eile andis Eesti Panga Nõukogu Eesti Panga tegevjuhtkonnale volitused osaleda aktiivselt Eesti Forekspanga ja Eesti Investeerimispanga liitumisprotsessis ja omandada ajutiselt enamusosaluse mõlemas pangas.

Vastavalt kokkulepetele Eesti Panga, Forekspanga ja Investeerimispanga vahel toimub osaluse omandamine alljärgnevalt:

Eesti Pank ostab Forekspangalt Eesti Investeerimispanga aktsiaid 50,24 protsendi ulatuses summas 135 miljonit krooni.

Eesti Pank garanteerib 100 miljoni krooni ulatuses Forekspanga väljastatud laenudest tekkiva võimaliku kahju. Garantiileping lõppeb automaatselt pärast Eesti Pangale suunatud aktsiaemissiooni toimumist.

Eesti Pank omandab suunatud aktsiaemissiooni käigus 12 miljonit Eesti Forekspanga aktsiat nominaalväärtusega ehk 120 miljoni krooni eest.

Pärast nimetatud sammude astumist ja Eesti Forekspanga ning Eesti Investeerimispanga ühinemise lõpuleviimist ja viimase aktsiate vahetust Eesti Forekspanga aktsiate vastu on Eesti Panga osalus uues pangas üle 50 protsendi.

Nimetatud sammudega kindlustatakse ühinenud panga kapitali adekvaatsuseks vähemalt 14 protsenti. Investeeringu teostamiseks kasutab keskpank oma kohustustevabu reserve ning seega ei oma antud investeering mingit mõju Eesti rahapoliitikale.

Otsustamisel lähtus Eesti Pank asjaolust, et vaatamata kapitalipuudusele omab Eesti Forekspank positiivset netoväärtust ja pärast ühinemist Eesti Investeerimispangaga märkimisväärset potentsiaalset tulevikuväärtust. Keskpank on veendunud, et ühinemisprotsessi käigus on võimalik Eesti Forekspanga tegevus edukalt ja lühikestes ajaraamides ümber korraldada ja efektiivseks muuta. Ühinemine Eesti Investeerimispangaga, kelle kapitalibaas on Eesti kommertspankade üks tugevaim, on koos keskpanga osalusega Eesti Panga arvates optimaalseim lahendusvariant.

Nii Eesti Forekspanga kui Eesti Investeerimispanga tegevusel kuni ühinemisprotsessi lõppemiseni on Eesti Panga kui suurima aktsionäri täielik rahaline ja moraalne toetus.

Kogu ühinemisprotsessi edasine areng toimub riigi tähelepaneliku kontrolli all. Eesti Pank nimetab kohale vähemalt kolm liiget uue panga viieliikmelisest nõukogust ja osaleb aktiivselt ühinenud panga tegevjuhtkonna formeerimisel.

Samas alustab Eesti Pank peatselt kõnelusi strateegilise välisinvestori kaasamiseks ühinevasse panka, kellele müüakse hiljemalt 1999. aasta lõpuks ka kogu Eesti Panga osalus ühendpangas.

Eesti Pank on veendunud, et kõikide küsitavuste otsustav, läbipaistev ja ühiskonnale vähimat kulu toov lahendamine mõjub tugevdavalt raha ja pangandussüsteemile tervikuna ning laiemalt kogu Eesti majanduskeskkonnale.

Eesti Panga infoosakond