Eesti Panga teaduspreemia pälvis Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Aaro Hazak, uurimusega ettevõtte tulumaksu süsteemi mõjust ettevõtte finantsotsustele

Postitatud:

24.05.2007

Eesti Panga teaduspreemia suurusega 35 000 krooni võitis tänavu Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Aaro Hazak uurimusega "Dividend Decision under Distributed Profit Taxation: Investor's Perspective".

Aaro Hazaku uurimuses analüüsitakse Eestis rakendatava ettevõtte tulumaksu süs­tee­mi (jaotatud kasumi maksustamine) mõju ettevõtete finantsotsustele, keskendudes dividendiotsuste kuju­nemisele.

Eesti Panga teadus­pree­mia eesmärgiks on väärtustada õpinguid teaduskraadi omandamiseks, ergu­tada tea­dus­tegevust majandusteaduse valdkonnas ning avaldada tunnustust silmapaistva uuri­mis­töö eest.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiat annab Eesti Pank välja viiendat korda. Urmas Sepp oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Eesti Panga teaduspreemia anti võitjale üle 23. mail 2007 Eesti krooni taaskehtestamise 15. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil Tallinnas.