Eesti Panga teaduspreemia pälvis Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Marge Reinap

Postitatud:

04.06.2010

Eesti Panga teaduspreemia suurusega 35 000 krooni võitis tänavu Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Marge Reinap uurimusega "Olulisemate käitumuslike terviseriskide majanduslik koormus".

Marge Reinapi uurimuses määratleti ja hinnati Eestile oluliste käitumuslike terviseriskide tähendust ühiskonnale ehk potentsiaalset majanduslikku kahju, mis väljendab terviseriskidest põhjustatud haiguskoormusega kaasnevat alternatiivkulu. Majandusliku koormuse hindamisel tugineti haiguse kuluarvestuse (cost-of-illness - COI) metoodikale. Läbi uudse informatsiooni terviseriskide ning nende mõju kohta panustab nimetatud uurimus kaudselt Eesti elanikkonna terviseseisundi parandamisse.

Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2010. aastal välja kaheksandat korda. Teaduspreemia antakse võitjale üle 2010. aasta augustikuus toimuval Eesti Panga avatud seminaril Tallinnas.

Urmas Sepp oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja. Teaduspreemia konkursi eesmärgiks on väärtustada õpinguid teaduskraadi omandamiseks, ergu­tada tea­dus­tegevust majandusteaduse valdkonnas ning avaldada tunnustust silmapaistva uuri­mis­töö eest.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]