Eesti Pank kinnitas Lilli Suburgile pühendatud hõbemündi kujunduse

Postitatud:

27.06.2024

Eesti Panga nõukogu kuulutas Lilli Suburgile pühendatud hõbedast meenemündi kujunduskonkursi võitjaks Tiiu Pirsko ja Mati Veermetsa kavandi „Manifest“.

Eesti Pank annab 2025. aastal välja silmapaistvatele Eesti naistele pühendatud meenemüntide sarja esimene mündi, mis on pühendatud Lilli Suburgile. Uue mündisarja idee on tõsta esile naisi, kellel on olnud suur mõju Eesti ühiskonna arengule. Lilli Suburg oli üks esimesi, kes naiste õiguste eest avalikult kõneles ja tegutses ning tema ideed ja püüdlused olid omas ajas väga eesrindlikud.

Keskpanga kokku kutsutud hindamiskomisjoni ettepanekul kinnitas Eesti Panga nõukogu Lilli Suburgile pühendatud meenemündi kujunduskonkursi võitjaks Tiiu Pirsko ja Mati Veermetsa kavandi „Manifest“. Teise koha pälvis Heino Prunsvelti kavand „Linda“ ning kolmanda koha Tanel August Lindi kavand „LS1841923“.

Võidutöö kavand

Kujunduskonkursi võidukavandi järgi hakatakse ette valmistama mündi vermimist ja tehnilistel põhjustel võib kujunduskavand muutuda.

Mündi kujunduskonkursi võitja autoritasu on 3000 eurot. Teise koha saanud kavandi autoritasu on 2000 ja kolmanda koha oma 1000 eurot.

Eesti Panga mündikava 2025. aastaks.

Ettepanekud meene- ja pühendusmüntide väljaandmiseks

Eesti Pangale saab esitada meene- ja pühendusmüntide väljaandmise ettepanekuid veebilehel https://www.eestipank.ee/sularaha/meene-ja-puhendusmuntide-ideede-ettepanekud.

Ettepanekud esitab Eesti Pank eksperdihinnangu saamiseks nõuandvale kogule, kelle arvamuse põhjal otsustab Eesti Panga juhatus, milliseid meene- ja pühendusmünte toota.

Lisateave
Gerli Rauk
kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
6680 842
meediapäringud [email protected]