Kinnitatud meene- ja pühendusmüntide kava

Müntide tehnilised detailid (nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Eesti Panga mündikava aastaks 2022

Erikujundusega 2eurone
(pühendusmünt)
150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisest (1. kvartalis)
Erikujundusega 2eurone
(pühendusmünt)
Erasmuse programmi 35. aastapäev (3. kvartalis)
* Münt antakse välja kõigis euroala riikides ühiselt
Hõbemünt
Pekingis toimuvatel taliolümpiamängudel osalevatele
Eesti sportlastele pühendatud meenemünt
(1. kvartalis)
Hõbemünt
Johan Pitka 150. sünniaastapäev (1. kvartalis)
Kuldmünt
Liivimaa maapäev (4. kvartalis)


Eesti Panga mündikava aastaks 2023

Erikujundusega 2eurone
(pühendusmünt)
Rahvuslind suitsupääsuke
Hõbemünt
Eesti taluperenaine ja -peremees
Hõbemünt
Konstantin Koniku 150. sünniaastapäev

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni 2022 saab esitada ettepanekuid aastaks 2024 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.