Kinnitatud meene- ja pühendusmüntide kava

Müntide tehnilised detailid (nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Eesti Panga mündikava aastaks 2023

2eurone pühendusmünt
Rahvuslind suitsupääsuke
Hõbemünt
Eesti taluperenaine ja -peremees
Hõbemünt
Konstantin Koniku 150. sünniaastapäev

Eesti Panga mündikava aastaks 2024

Hõbemünt
Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäev
Hõbe- ja kuldmünt
hansalinn Tartu
hõbemünt
suveolümpiamängud Pariisis
2eurone pühendusmünt
rahvuslill rukkilill

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni 2023 saab esitada ettepanekuid aastaks 2025 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.