Kinnitatud meene- ja pühendusmüntide kava

Müntide tehnilised detailid (nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Eesti Panga mündikava aastaks 2024

Hõbemünt
Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäev
Hõbe- ja kuldmünt
hansalinn Tartu
hõbemünt
suveolümpiamängud Pariisis
2eurone pühendusmünt
rahvuslill rukkilill

Eesti Panga mündikava aastaks 2025

Hõbemünt
Soomepoisid, sarjast „Vastupanu“
Hõbemünt
Lilli Suburg, sarjast „Silmapaistvad Eesti naised“
Hõbemünt
Otto Strandman 150
2eurone pühendusmünt
Eesti kirjakeel 500

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni 2024 saab esitada ettepanekuid aastaks 2026 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.