Kinnitatud meene- ja pühendusmüntide kava

Müntide tehnilised detailid (nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Eesti Panga mündikava aastaks 2021

Hõbemünt

Hansalinn Pärnu
Emiteeritakse II kvartalis

Hõbemünt

Tokyos toimuvatel suveolümpiamängudel osalevatele Eesti sportlastele ja delegatsioonile pühendatud meenemünt
Emiteeritakse II kvartalis

Erikujundusega 2eurone (pühendusmünt)

Soome-ugri rahvad
Emiteeritakse II kvartalis

Hõbemünt

Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäev
Emiteeritakse III kvartalis

Erikujundusega 2eurone (pühendusmünt)

Eesti rahvusloom hunt
Emiteeritakse IV kvartalis

Eesti Panga mündikava aastaks 2022

Erikujundusega 2eurone
(pühendusmünt)
150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi asutamisest
Erikujundusega 2eurone
(pühendusmünt)
Erasmuse programmi 35. aastapäev
* Münt antakse välja kõigis euroala riikides ühiselt
Hõbemünt
Pekingis toimuvatel taliolümpiamängudel osalevatele
eesti sportlastele pühendatud meenemünt
Hõbemünt
Johann Pitka 150. sünniaastapäev
Kuldmünt
Liivimaa maapäev

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni 2021 saab esitada ettepanekuid aastaks 2023 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.