Eesti Pank kutsub kujundama meenemünti ja pühendusmünti

Postitatud:

01.02.2022

Eesti Pank kuulutab välja hõbedast meenemündi „Eesti taluperenaine ja -peremees“ ning erikujundusega 2eurose käibemündi „Rahvuslind suitsupääsuke“ kujunduskonkursid. Kavandeid oodatakse hiljemalt 23. märtsil kell 12. Mündid lastakse ringlusse aastal 2023.

Eesti Panga juures tegutseva nõuandva kogu ettepanekul emiteeritavate müntide kujunduskonkursside täpsed tingimused leiab Eesti Panga veebilehelt:

  1. Hõbedast meenemünt „Eesti taluperenaine ja -peremees“
  2. 2eurone pühendusmünt „Rahvuslind suitsupääsuke“

Kujunduskonkurssidest ootame osa võtma nii üksikisikuid kui ka autorite kollektiive. Üks autor võib konkursile esitada mitu kavandit. Mõlema konkursi kavandid tuleb saata Eesti Panka hiljemalt 23. märtsil 2022 kell 12.00.

Mõlema mündi kujunduskonkursi võitja autoritasu on 1500 eurot. Teise koha saanud kavandi autorile makstakse 1000 ja kolmanda koha töö autorile 700 eurot. Kujunduskonkursside tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 15. juunil.

Ettepanekuid meene- ja pühendusmüntide* vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Selle aasta 15. augustini saab esitada ettepanekuid aastaks 2024 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

* Eesti Pank jäädvustab müntidel ajalooliste sündmuste kõrval ka teemasid, mis kestavad ja elavad meiega koos, nagu on seda rahvuslind pääsuke. Sellised mündid olid ka 2021. aastal ringlusse jõudnud erikujundusega 2eurosed, mis olid pühendatud soome-ugri rahvastele ja Eesti rahvusloom hundile. Selliseid erikujundusega münte nimetatakse pühendusmüntideks. Pühendusmüntidega austame ja peame meeles eelkõige Eesti või Euroopa jaoks olulisi sündmusi, inimesi või teemasid.

Lisateave:
Piret Luhakooder
sularaha- ja taristuosakond
668 0791
[email protected]

Ingrid Schmuul
kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
668 0965, 5697 9146
[email protected]