Eesti Pank uurib taas leibkondade finantskäitumist

Postitatud:

02.03.2020

2. märtsist 30. juunini viivad Eesti Pank ja statistikaamet läbi uuringu, millega kogutakse infot Eesti leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringu korraldavad 2020. aasta jooksul kõigi euroala riikide keskpangad ja seda koordineerib Euroopa Keskpank. 

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) toimub euroala riikides iga kolme aasta tagant. Eesti osaleb selles kolmandat korda. Uuringu eesmärk on koguda kõikide euroala riikide kohta rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid. Keskpangad kasutavad neid majanduspoliitiliste analüüside tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel.

Ühendust võetakse nende leibkondadega, kes on juba varem uuringus osalenud, aga samal ajal kaasatakse küsitlusse juhusliku valiku teel ka uusi leibkondi. Kokku saadetakse uuringus osalemise kutse umbes 3600 leibkonnale. Küsitlus toimub silmast silma intervjuudena, kuid kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatult. Eesti Pank ja statistikaamet tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse.

Küsimused esitatakse kahes osas: esmalt kogu leibkonna kohta ja seejärel eraldi iga leibkonnaliikme kohta. Leibkonnaküsitlusele vastab isik, kes on pere rahaasjadega kõige paremini kursis, ning isikuküsitlusele vastavad vähemalt 16aastased leibkonnaliikmed.

Uuringu tulemused avaldatakse 2022. aastal.

Eestis 2017. aastal korraldatud uuringu tulemustega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.

Uuringu kohta saab lähemalt lugeda Eesti Panga, statistikaameti ja Euroopa Keskpanga kodulehelt.


Lisainfo:
Hanna Jürgenson
kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
tel: 668 0959, 56 920 930
e-post: [email protected]
meediapäringud: [email protected]