Eesti on üks Euroopa Liidu avatuima majandusega riike

Postitatud:

23.09.2015

Eesti maksebilansi jooksevkonto oli 2014. aastal korrigeeritud andmetel 205 miljoni euroses ülejäägis. Kaupade eksport oli küll väiksem kui nende import, kuid teenuste puhul oli olukord vastupidi: kokkuvõttes kasvas kaupade ja teenuste ülejääk 681 miljoni euroni. Euroopa Liidu struktuurifondide laekumised taristu arendamiseks vähenesid 2014. aastal märkimisväärselt. Kapitali väljavool finantskontolt oli 191 miljoni euro võrra suurem kui sissevool ning põhiline väljavoolukanal oli portfelliinvesteeringud.

Eesti kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi suhe riigi SKPsse oli 2014. aastal 167%. See on kaks korda suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja näitab, et riigi majandus sõltub suurel määral väliskeskkonnast. Väikeste riikide majanduse avatuse indeks ongi tavaliselt kõrgem kui suurtel riikidel.

Loe täpsemalt Eesti 2014. aasta maksebilansi aastaraamatust.

 

Eesti Pank avaldab maksebilansi aastaraamatu kord aastas sügisel möödunud aasta kohta. Maksebilansi aastaraamat sisaldab välissektori statistika kolme põhidokumendi – maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja koguvälisvõla – detailset analüüsi nii riikide kui ka tegevusalade võrdluses koos ülevaatlike tabelite ja joonistega. Aegread katavad kuni 10 aastat. Tänavune aastaraamat sisaldab esimest korda Eesti välissektori võrdlust teiste Euroopa Liidu riikidega.

Aastaraamatus on toodud põhjalik maksebilansistatistika metoodika kirjeldus, mis seletab lahti maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla mõisted, statistika koostamise süsteemi ja praktika Eestis. Lisaks on toodud statistika koostamise õiguslikud alused ning andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtted.

Käesolev maksebilansi aastaraamat on järjekorras juba viieteistkümnes.

Maksebilansi ingliskeelne aastaraamat 2014. aasta kohta avaldatakse Eesti Panga veebilehel 30. septembril.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://twitter.com/EestiPank