Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes augustis jätkuvalt

Postitatud:

14.10.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juulis 6 miljonit eurot. Augustis kahanes nii kaupade, teenuste kui ka investeerimistulude eksport ja import. Euroopa Liidu tõukefondide toetuste aktiivsem kasutamine ning suuremad maksed Euroopa Liidu eelarvesse suurendasid muu tulu eksporti ja importi. Jooksevkonto kreediti ja deebeti maht kokku on olnud viis kuud järjest aastatagusest ajast väiksem, mis viitab sellele, et Eesti välismajanduse aktiivsus on viimasel ajal vähenenud.

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta kolmanda kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 9. detsembril.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906                                                
E-post: [email protected]