Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes juulis mitmendat kuud järjest

Postitatud:

14.09.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juulis 25 miljonit eurot. Eesti välismajanduse aktiivsus on viimastel kuudel vähenenud: jooksevkonto kreediti ja deebeti maht on olnud neli kuud järjest aastatagusest ajast väiksem. Juulis kahanes nii kaupade, teenuste kui ka investeerimistulude eksport. Eelmise aasta juuliga võrreldes vähenes nii kaupade, teenuste kui ka tulude import.

Euroopa Liidu tõukefondide toetuste aktiivsem kasutamine suurendas kapitalitulu ning jooksev- ja kapitalikonto ülejääk oli juulis 56 miljonit eurot. Eesti majandus on olnud kogu 2015. aasta jooksul muu maailma suhtes netolaenuandja: riigi majandussektorid on paigutanud välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasanud.

Jooksevkonto kiirhinnangu struktuur

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta kolmanda kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 9. detsembril.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]