Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes mais teist kuud järjest

Postitatud:

14.07.2015

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta mais 52 miljonit eurot. Eesti välismajanduse aktiivsus on viimastel kuudel vähenenud. Aastataguse ajaga võrreldes kahanesid mais nii kaupade, teenuste kui ka tulude eksport. Impordi poolel vähenes eelmise aasta maiga võrreldes kaupade import.

Jooksev- ja kapitalikonto ülejääk oli mais 74 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja: riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2015. aasta teise kvartali statistika koos kommentaariga avaldame 8. septembril.

1Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemas olevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse.

Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]