Eestit külastab Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon

Postitatud:

02.04.2024

Tänasest kuni 15. aprillini on Eestis visiidil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutab riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja sellega seotud majanduspoliitilisi samme. Visiit toimub IMFi iga-aastaste majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames.

Seekordsete kohtumiste peateema on Eesti pikaajaline konkurentsivõime. IMFi delegatsiooni huvitab, kuidas on hinnatõus, palgakasv ja majanduslangus mõjutanud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Lisaks soovib IMFi delegatsioon saada ülevaadet majanduse hetkeolukorrast, maksupoliitikas kavandatavatest muudatustest ja eelarvepositsioonist. IMF uurib ka seda, milline on Eesti riigieelarve kulustruktuur ja maksubaas ning kuidas erinevad need teiste sarnaste riikide omadest. Eesti riigiasutused annavad missiooniliikmetele ülevaate majanduskasvu toetavatest tegevustest, mis on vajalikud meie majanduse digi- ja rohepöörde eesmärkide saavutamiseks.

IMFi delegatsioon saab visiidi käigus üldpildi nii Eesti finantssektori olukorrast ja väljavaadetest kui ka muudatustest rahapesu tõkestamise poliitikas ja korralduses. Nagu varasematel aastatel, on nüüdki teemaks Eesti finantsjärelevalveasutuste valmisolek astuda finantsstabiilsuse tagamisel lisasamme, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Arutelude taustal peetakse silmas, et Eesti majandus on kahanenud kaks aastat järjest – varasemate kordadega võrreldes on seekordne langus olnud pikem ja vinduvam.

IMFi delegatsioon kohtub valitsuse ja riigikogu liikmetega ning Eesti Panga, ministeeriumite, ametiasutuste ja finantsinspektsiooni juhtide ja analüütikutega. Samuti on plaanis kohtumised kommertspankade, erialaliitude ja eraettevõtete esindajatega.

Visiidist teeb IMFi delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo kokkuvõtte esmaspäeval, 15. aprillil kell 11.30 Eesti Pangas algaval pressikonverentsil, kus osalevad ka keskpanga president Madis Müller ja rahandusminister Mart Võrklaev. Täpsema info pressikonverentsi kohta saadame ajakirjanikele e-kirjaga.

Valuutafond arutab olulisi majanduspoliitilisi teemasid kõikide liikmesriikidega kord aastas. Konsultatsiooni tulemusel valmib aruanne, mis kajastab IMFi ekspertide hinnangut Eesti majanduspoliitikale.

Lisateave
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 5692 0930

Meediapäringud [email protected]