Eestit külastab Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon

Postitatud:

09.05.2023

Tänasest kuni 23. maini on Eestis visiidil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutab riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja sellega seotud majanduspoliitilisi samme. Visiit toimub IMFi iga-aastaste majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames.

Seekordsete kohtumiste peateema on kiire inflatsiooni lühi- ja pikaajalised tagajärjed majandusele. IMFi delegatsiooni huvitab, kuidas on hinnatõus mõjutanud erinevaid sektoreid, palgaootusi ning Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning millised on eelarvepoliitika ja inflatsiooni seosed. Lisaks soovib IMF delegatsioon saada ülevaadet plaanitavatest muudatustest maksupoliitikas ning sellest, kuidas mõjutab intresside tõusu tõttu kallinenud laenuraha turu osapooli, sh valitsust. Samuti tunneb IMF huvi selle vastu, milliseid samme on astutud tööjõupuuduse vähendamiseks, tootlikkuse tõstmiseks ja energiatootmise mitmekesistamiseks.

Missiooniliikmetele antakse ka ülevaade majanduskasvu toetavatest struktuuripoliitilistest meetmetest, mis on vajalikud Eesti majanduse digi- ja rohepöörde eesmärkide saavutamiseks. Arutelude taustaks on Venemaa jätkuv sõda Ukrainas, mis on mõjutanud Eesti majanduse väljavaadet ja majanduspoliitilisi otsuseid.

IMFi delegatsioon saab visiidi käigus üldpildi nii finantssektori olukorrast ja väljavaadetest kui ka muudatustest rahapesu tõkestamise poliitikas ja korralduses Eestis. Nagu ka varasematel aastatel, on teemaks Eesti finantsjärelevalveasutuste valmisolek astuda täiendavaid samme finantsstabiilsuse tagamiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma.

IMFi delegatsioon kohtub valitsuse ja riigikogu liikmetega ning Eesti Panga, ministeeriumite, ametiasutuste ja finantsinspektsiooni juhtide ja analüütikutega. Samuti on plaanis kohtumised kommertspankade, erialaliitude ja eraettevõtete esindajatega.

Visiidist teeb kokkuvõtte IMFi delegatsiooni juht Vincenzo Guzzo teisipäeval, 23. mail kell 11–12 Eesti Pangas toimuval pressikonverentsil, kus osalevad ka keskpanga president Madis Müller ja rahandusminister Mart Võrklaev. Täpsema info pressikonverentsi kohta saadame ajakirjanikele e- kirjaga. 

Valuutafond arutab kord aastas kõikide liikmesriikidega olulisi majanduspoliitilisi teemasid. Konsultatsiooni järel valmib raport, mis kajastab IMFi ekspertide hinnangut Eesti majanduspoliitikale.

Lisateave
Hanna Jürgenson
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel 5692 0930
Meediapäringud [email protected]