EKP kuulutab välja 750 miljardi euro suuruse erakorralise varaostukava pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Postitatud:

19.03.2020

18. märts 2020

Euroopa Keskpanga nõukogu tegi järgmised otsused: 

1) Käivitada uus ajutine avaliku ja erasektori väärtpaberite erakorraline ostukava eesmärgiga ohjeldada riske, mis tulenevad koroonaviiruse COVID-19 puhangust ja üha laienevast levikust ning mis ohustavad rahapoliitika ülekandemehhanisme ja euroala majanduse väljavaadet.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) suurus on kokku 750 miljardit eurot. Oste tehakse 2020. aasta lõpuni ning ostetakse kõiki varakategooriaid, mis on kõlblikud juba olemasoleva varaostukava (asset purchase programme, APP) raames ostmiseks.

Avaliku sektori väärtpaberite ostmisel on kõigis riikides endiselt võrdlusaluseks riigi keskpanga kapitalivõti. Samal ajal tehakse uue erakorralise varaostukava raames oste paindlikult. See võimaldab ostuvoogude jaotust aja jooksul, varakategooriate lõikes ja riikide kaupa varieerida.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise varaostukava raames tehtavate ostude puhul tehakse kõlblikkuskriteeriumide erand Kreeka valitsemissektori välja antud väärtpaberitele.

EKP nõukogu lõpetab pandeemia majandusmõjude ohjeldamise varaostukava raames tehtavad netovaraostud siis, kui tema hinnangul on koroonaviiruse COVID-19 põhjustatud kriis möödas, kuid igal juhul jätkatakse oste aasta lõpuni.

2) Laiendada ettevõtlussektori varaostukava (corporate sector purchase programme, CSPP) jaoks kõlblike varade ringi ja hõlmata ka mittefinantsettevõtete kommertsväärtpaberid, nii et edaspidi saaks kõiki piisava krediidireitinguga kommertsväärtpabereid ettevõtlussektori varaostukava raames osta.

3) Leevendada tagatiste standardeid, korrigeerides selleks tagatisraamistiku põhilisi riskiparameetreid. Täpsemalt laiendame täiendavate krediidinõuete (Additional Credit Claims, ACC) ulatust ja kaasame ettevõtlussektori rahastamisega seotud nõuded. Selle sammuga tagame, et vastaspooled saavad edaspidigi eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidest täit kasu lõigata.

EKP nõukogu toetab praegusel raskel ajal kõiki euroala kodanikke. Seega kindlustab EKP, et kõik majandussektorid saaksid kasu soodsatest rahastamistingimustest, mis aitaksid neil keerulisest ajast üle saada. See kehtib nii perede, ettevõtete, pankade kui ka valitsemissektori kohta.

EKP nõukogu võtab enda volituste raames kõiki vajalikke meetmeid. Nõukogu on igati valmis oma varaostukavade mahtu suurendama ja nende ülesehitust muutma nii palju kui vajalik ja nii kaua kui vajalik. Ta uurib kõiki võimalusi ja valmistub kõikvõimalikeks eriolukordadeks, et majandus praegusest šokist välja aidata.

Arvestades, et EKP on iseendale kehtestanud mõningad piirangud, mis võivad pärssida tema tegevust oma volituste täitmisel, kaalub nõukogu nende piirangute läbivaatamist nõnda, et EKP tegevus oleks tekkinud riskidega kooskõlas. EKP ei aktsepteeri mistahes riske, mis ohustavad tema rahapoliitika ülekandemehhanisme euroala riikides.