EKPSi keskpangad tunnustavad valuutaturgude üleilmse hea tava koodeksi avaldamist

Postitatud:

25.05.2017

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kuuluvatele keskpankadele teeb heameelt valuutaturgude üleilmse hea tava koodeksi (ingl Foreign Exchange Global Code of Conduct) ja selle järgimise põhimõtete avaldamine. See on silmapaistev üleilmne algatus usaldusväärse, õiglase, avatud ja läbipaistva valuutaturu toetuseks, mis põhineb kõrgetel eetilistel standarditel ja toob kasu kõigile välisvaluuta hulgituru osalistele. Keskpankade jaoks on toimivad finantsturud olulised, et tagada rahapoliitika sujuv ülekandumine reaalmajandusse, millest sõltub kõigi inimeste hea käekäik.

EKPSi kuuluvad keskpangad lubavad kindlalt toetada koodeksi järgimist oma riikides, mis koos mängivad üleilmsel valuutaturul tähtsat rolli. Nad lubavad valuutaturu osalistena austada koodeksi põhimõtteid ja ootavad seda ka oma regulaarsetelt tehingupartneritelt.

Samuti kutsuvad EKPSi keskpangad oma riikides asuvaid valuutaturu osalisi üles koodeksit järgima sellega, et nad viiksid oma kauplemistavad kooskõlla koodeksi põhimõtetega ja kinnitaksid koodeksile lisatud kohustuste võtmise avalduse. EKPSi keskpangad loodavad peagi näha selles vallas tehtavaid edusamme.

Meediapäringute puhul on kontakt Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

Märkused:


Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected]
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.