Euroopa Keskpanga pressiteade eurovõltsingute kohta koos Eesti ülevaatega

Postitatud:

28.01.2022

Eestis avastati 2021. aastal kokku 263 võltsitud europangatähte, mida on 130 võltsingut vähem kui aasta varem. Tegemist on viimase kaheksa aasta kõige väiksema võltsingute arvuga Eestis. Sellega on Eesti ühtlasi ka teiste euroala riikide võrdluses üks väiksema võltsingute levikuga riik.

Kõige rohkem avastati möödunud aastal Eestis 20euroste pangatähtede võltsinguid, kokku 101 võltsitud kupüüri, mis moodustas 38% võltsingute koguarvust. 50euroste pangatähtede võltsinguid registreeriti mullu 72 ja 10euroste pangatähtede võltsinguid 50. Eestis avastatud võltsingud polnud valdavalt oma olemuselt keerukad, vaid raha oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega, kas ehtsaid pangatähti kopeerides või oli neile suisa peale kirjutatud, et tegemist suveniiriga. Seetõttu tuletame inimestele meelde, et rahatähe ehtsust on võimalik lihtsalt tuvastada ja tihti piisab vaid tähelepanelikust silmitsemisest.

Lisaks vaatamisele on rahatähe ehtsuse tuvastamiseks olemas elemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades ning seda kahtluse korral mõne ehtsa pangatähega võrreldes. Pangatähtede turvaelemente ja nende kontrollimise viise on kirjeldatud Euroopa Keskpanga veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes saadab kahtlase raha ekspertiisi.

Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Aasta (jaanuar–detsember)

Kogus, tk

2014

481

2015

401

2016

518

2017

604

2018

1407

2019

285

2020

393

2021

263

 

2021. aastal Eestis avastatud võltsitud pangatähed

Nimiväärtus, EUR

Kogus, tk

5

4

10

50

20

101

50

72

100

18

200

2

500

16

KOKKU

263

Täpsem Eesti statistika on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Schmuul

Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Pank
Tel: 668 0965, 5697 9146
Meediapäringud: [email protected]Euroopa Keskpanga pressiteade
28. jaanuar 2022

Europangatähtede võltsingute arv oli 2021. aastal rekordiliselt väike

  • 2021. aastal kõrvaldati ringlusest 347 000 võltsitud europangatähte, mis on ringluses olevate pangatähtedega võrreldes rekordiliselt väike arv.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku tuvastatud võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2021. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 347 000 võltsitud europangatähte (sh 180 000 võltsingut teisel poolaastal), mis on 24,6% vähem kui 2020. aastal. Endiselt võltsiti kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid umbes kaks kolmandikku kõigist võltsitud pangatähtedest. 95,4% võltsingutest tuvastati euroala riikides, 4,2% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,4% muudes maailma piirkondades.

Võrreldes ringluses olevate europangatähtede arvuga on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2021. aastal tuvastati iga ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta 12 võltsingut, mis on rekordiliselt väike arv (vt joonis).

Halva kvaliteediga võltsinguid eemaldatakse pidevalt ringlusest. Selliseid võltsinguid on lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on neid väga kehvalt jäljendatud. Üldsus ei pea europangatähtede võltsimise pärast muretsema, kuid peaks siiski jääma valvsaks. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse sellekohases EKP veebilehe rubriigis ning euroala riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamine maksevahendina on kuritegu, mis võib viia süüdistuse esitamiseni. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähed on veelgi turvalisemad ja aitavad säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Joonis 1. 1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Tabel 1

Aastaandmed

Aasta

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Võltsingute arv

684 000

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

Tabel 2

Jaotus nimiväärtuse järgi 2021. aastal

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

2,4%

15,7%

32,1%

33,8%

9,5%

5,5%

1,0%

 

Meediakanalite küsimustele vastab Georgina Garriga Sánchez (tel: +49 69 1344 95358).
Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat, rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], veebileht: www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.