Euroopa Keskpanga pressiteade: Horvaatia võtab kasutusele euro

Postitatud:

01.01.2023

  • Horvaatias lastakse ringlusse europangatähed ja -mündid.
  • Horvaatia keskpank ühineb eurosüsteemiga.
  • Horvaatiast saab euroala 20. liikmesriik.
  • Pärast tiheda koostöö perioodi on Horvaatia keskpank nüüd ka ühtse järelevalvemehhanismi täisliige.

Täna võeti Horvaatias kasutusele euro ning seega on ühisraha kasutavaid Euroopa Liidu (EL) liikmesriike 20.

„Mul on hea meel tervitada Horvaatiat euroalas ja EKP nõukogu liikmena Frankfurdis,” sõnas EKP president Christine Lagarde. „Horvaatia on teinud tõsiseid jõupingutusi euroala kahekümnendaks liikmeks saamise nimel ja need on kandud vilja. Õnnitlen Horvaatia elanikke. See näitab, et euro on atraktiivne vääring, mis tagab oma liikmetele stabiilsuse.”

Horvaatia ühinemisel euroalaga saab Horvaatia keskpangast ühtlasi eurosüsteemi liige. Euroala keskpankade süsteemi kuuluvad EKP ja eurot kasutavate ELi riikide keskpangad.

Samuti saab Horvaatia keskpangast ühtse järelevalvemehhanismi täisliige, kuigi riik on osalenud tiheda koostöö raamistikus alates 2020. aasta oktoobrist. EKP vastutab Horvaatias viie olulise krediidiasutuse otsese järelevalve eest ja 16 vähem olulise krediidiasutuse järelevaatamise eest. EKP järelevalveülesanded hõlmavad ka pankadele tegevuslubade andmist ja pankades olulise osaluse omandamise hindamist. Horvaatia keskpangal on juba oma esindaja EKP järelevalvenõukogus.

Horvaatia keskpank on tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ülekande EKP välisvaluutareservi. Eurosüsteemi vastaspooled Horvaatias saavad osaleda pärast 1. jaanuari 2023 välja kuulutatavates EKP avaturuoperatsioonides. Loetelu Horvaatia krediidiasutustest ja krediidiasutuste Horvaatias asuvatest filiaalidest, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse peatselt EKP veebilehel koos loeteluga euroala riikides asuvatest Horvaatia krediidiasutuste filiaalidest. 28. oktoobril 2022 tegi EKP teatavaks kohustusliku reservi nõuete üleminekusätted. Horvaatias asuvad nõuetele vastavad varad lisatakse euroala kõlblike tagatisvarade loetellu.

Kuna Horvaatiast saab euroala 20. liige, on ajakohastatud ka EKP nõukogu hääleõiguste rotatsioonisüsteemi, mille kohaselt roteerub hääleõigus vastavalt ajakavale.

Horvaatia liitumine euroalaga on muutnud ka eurosüsteemi kapitali märkimise alust.

Meediakanalite küsimustele vastab Alexandrine Bouilhet (tel: +49 172 174 93 66).