Euroopa Keskpanga pressiteade: rahapoliitilised otsused

Postitatud:

21.07.2022

EKP nõukogu kooskõlas oma kindla pühendumusega kaitsta hinnastabiilsust astus täna edasisi olulisi samme, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni naasmine 2% tasemele. Nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra ja kiitis heaks rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrumendi (TPI).

EKP nõukogu pidas asjakohaseks teha baasintressimäärade normaliseerimise alguses suurem samm, kui möödunud istungil väljendati. Otsus põhineb nõukogu ajakohastatud hinnangul inflatsiooniriskide kohta ning selles on arvesse võetud TPI pakutavat suuremat toetust rahapoliitika mõju tõhusale avaldumisele. See toetab inflatsiooni naasmist nõukogu seatud keskpika aja eesmärgi juurde, tugevdades inflatsiooniootuste stabiliseerumist ja tagades, et nõudluse tingimused kohanduvad kooskõlas keskpika aja inflatsioonieesmärgi saavutamisega.

EKP nõukogu edasistel istungitel on asjakohane intressimäärasid veelgi normaliseerida. Tänane otsus negatiivsetest intressimääradest loobumise ja baasintressimäärade ulatuslikuma tõstmise kohta võimaldab nõukogul edaspidi teha intressimääraotsuseid igal istungil lähtuvalt olukorrast. Nõukogu edasised intressimääraotsused on jätkuvalt andmepõhised ja aitavad saavutada keskpikas perspektiivis 2% inflatsioonieesmärgi. Rahapoliitika normaliseerimise raames hindab nõukogu ülelikviidsuselt intresside maksmise võimalusi.

Selleks et toetada rahapoliitika mõju tõhusat avaldumist, pidas EKP nõukogu asjakohaseks võtta kasutusele rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI). See aitab rahapoliitika normaliseerimise jätkamisel tagada, et meie rahapoliitika kursi mõju avaldub sujuvalt kõigis euroala riikides. EKP nõukogu ellu viidava rahapoliitika ühtsus on vajalik eeltingimus selleks, et EKP saaks täita oma hinnastabiilsuse eesmärki.

TPI täiendab EKP nõukogu kasutatavaid olemasolevaid instrumente ja seda saab kasutada selleks, et ohjeldada põhjendamatut ja/või korrapäratut turudünaamikat, mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika mõju ülekandumisele kogu euroalal. TPI raames tehtavate ostude maht sõltub sellest, kui tõsised on rahapoliitika mõju ülekandumist ohustavad riskid. Ostudele ei kehtestata eelnevalt piiranguid. TPI kaitseb ülekandemehhanismi toimimist ja võimaldab EKP nõukogul oma hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita.

Igal juhul jääb paindlikkus pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) portfelli raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimisel endiselt esimeseks kaitseliiniks pandeemiast tulenevate rahapoliitika ülekandemehhanismi ähvardavate riskide ohjeldamisel.

Uue instrumendi kohta saab üksikasjalikumat teavet pressiteatest, mis avaldatakse kell 15.45 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP baasintressimäärad

EKP nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra. Nõukogu otsustas kehtestada alates 27. juulist 2022 põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,50%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 0,00%.

EKP nõukogu edasistel istungitel on asjakohane intressimäärasid veelgi normaliseerida. Tänane otsus negatiivsetest intressimääradest loobumise ja baasintressimäärade ulatuslikuma tõstmise kohta võimaldab nõukogul edaspidi teha intressimääraotsuseid igal istungil lähtuvalt olukorrast. Nõukogu edasised intressimääraotsused on jätkuvalt andmepõhised ja aitavad saavutada keskpikas perspektiivis 2% inflatsioonieesmärgi.

Varaostukava (APP) ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava (PEPP)

EKP nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik küllaldaste likviidsustingimuste ja asjakohase rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Samuti kavatseb EKP nõukogu reinvesteerida pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

PEPPi portfelli raames laekuvaid tagasimakseid reinvesteeritakse paindlikult, et ohjeldada pandeemiast tulenevaid rahapoliitika ülekandemehhanismi ähvardavaid riske.

Refinantseerimisoperatsioonid

EKP nõukogu jätkab pankade rahastamistingimuste jälgimist ja tagab, et kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) aegumistähtajad ei takista EKP rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. Ühtlasi hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika kurssi.

***

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel. EKP nõukogu kasutusele võetud uus rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument tagab meie rahapoliitika kursi mõju sujuva avaldumise kõigis euroala riikides.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.45 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.