Euroopa Keskpanga teade. Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

07.03.2019

Tänasel istungil võttis Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

1) Säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab praegu, et EKP baasintressimäärad püsivad nüüdsel tasemel ka vähemalt 2019. aasta lõpul ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.

2) Nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

3) Käivitada kvartaalsete suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide uus seeria (TLTRO-III) algusega 2019. aasta septembris kuni 2021. aasta märtsini. Iga operatsiooni tähtaeg on kaks aastat. Need uued operatsioonid aitavad säilitada soodsaid pangalaenutingimusi ja rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. TLTRO-III raames on osapooltel võimalik laenata kuni 30% kõlblike laenude osakaalust seisuga 28. veebruar 2019 ja intressimääraga, mis on indekseeritud põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraga vastava operatsiooni kestel. Nii nagu käimasolev TLTRO kava hõlmab ka TLTRO-III stiimuleid soodsate laenutingimuste säilitamiseks. Üksikasjalikum teave TLTRO-III tingimuste kohta avaldatakse peatselt.

4) Jätkata eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik ning vähemalt kuni 2021. aasta märtsis algava arvestusperioodi lõpuni.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.


Euroopa Keskpank Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.