Europangatähtede võltsingute arv oli 2016. aasta teises pooles jätkuvalt väike

Postitatud:

27.01.2017

Eestis avastati 2016. aastal 518 võltsitud europangatähte: esimesel poolaastal 275 ja teisel 243 võltsingut ehk 12% vähem kui esimesel poolaastal. Kõige rohkem avastati Eestis eelmisel aastal 50euroste pangatähtede võltsinguid – 348 võltsingut, 67% võltsingute koguarvust. 2016. aastal registreeriti 500euroste võltsinguid 77, kuid sellest 68 olid pangatähte imiteerivad suveniirrahad, millel oli ka vastav pealetrükk. Euroalal tervikuna moodustavad ligikaudu 80% võltsingutest 20- ja 50-eurosed pangatähed, mida on umbes samas suurusjärgus aasta varasema ajaga võrreldes. Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas. Täpsem ülevaade Eestis levitatud võltsitud eurodest on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Eesti Pank juhib tähelepanu, et ehtsat pangatähte on võimalik igal inimesel ära tunda, kui kasutada lihtsaid võtteid pangatähe turvaelementide tuvastamiseks. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada ning kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähe turvaelemente ja nende tuvastamise viise on  kirjeldatud uute pangatähtede veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes määrab kahtlasele rahale ekspertiisi.


  • 2016. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest 353 000 võltsitud europangatähte.
  • Ligikaudu 80% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Euroopa Keskpanga täna avaldatud andmetel kõrvaldati 2016. aasta teisel poolel ringlusest ligikaudu 353 000 võltsitud europangatähte ehk veidi rohkem kui esimesel poolaastal ning 20,7% vähem kui 2015. aasta teisel poolel. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2016. aasta teisel poolel üle 19 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Ajavahemik

2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

Võltsingute arv

353 000

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma pangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2016. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsendiline jaotus

0,8%

3,7%

37,8%

42,5%

9,7%

0,6%

4,9%

2016. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2016. aasta esimese poolaasta andmetega võrreldes on võltsitud 20-euroste osatähtsus suurenenud ja 50-euroste osatähtsus vähenenud. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 80,3% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (93,6%) võltsingutest euroala riikides. Ligikaudu 5,4% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 1% võltsingutest tuvastati muudes maailma piirkondades.

4. aprillil 2017 lastakse ringlusse uus 50-eurone pangatäht, millel kasutatakse uuenduslikke turvaelemente. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uue pangatähe kasutuselevõtuks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised pangatähte aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 69 1344 8034).

Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected]
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.