Europangatähtede võltsingute arv oli 2017. aasta teisel poolel jätkuvalt väike

Postitatud:

26.01.2018

Eestis avastati ringlusest mullu  604  võltsitud europangatähte, mida on 86 kupüüri rohkem kui 2016.aastal.  Võltsitud euromünte avastati samas suurusjärgus kui aasta varem ehk 74 korral.  Kõige rohkem avastati mullu Eestis 50euroste pangatähtede võltsinguid – 486 võltsingut. Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas. Täpsem ülevaade Eestis levitatud võltsitud eurodest on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Eesti Pank juhib tähelepanu, et ehtsat pangatähte on võimalik igal inimesel ära tunda, kui kasutada lihtsaid võtteid pangatähe turvaelementide tuvastamiseks. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada ning kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähe turvaelemente ja nende tuvastamise viise on  kirjeldatud uute pangatähtede veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes määrab kahtlasele rahale ekspertiisi.


  • 2017. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest 363 000 võltsitud europangatähte.
  • Ligikaudu 85% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

2017. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest ligikaudu 363 000 võltsitud europangatähte, mis on 9,7% enam kui 2017. aasta esimesel poolel ja 2,8% rohkem kui 2016. aasta teisel poolel. Tõenäosus saada juhuslikult enda valdusse võltsitud pangatäht on väga väike. Võrreldes ringluses olevate ehtsate europangatähtedega, mille arv on nende kasutuselevõtust alates pidevalt suurenenud kiiremas tempos kui SKP kasv, on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. 2017. aastal kasvas ringluses olevate europangatähtede arv ligikaudu 5,9% ja väärtus umbes 4,0%. Praegu on ringluses rohkem kui 21 miljardit europangatähte koguväärtusega üle 1,1 triljoni euro.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Ajavahemik

 

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Võltsingute arv

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Jaotus nimiväärtuse järgi:

Nimiväärtus

 

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsendiline jaotus

 

1,0%

1,8%

35,2%

52,5%

6,5%

0,8%

2,2%

2017. aasta teisel poolel:

●      võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid ligikaudu 85% kõigist võltsitud pangatähtedest;

●      avastati suurem osa (97,8%) võltsingutest euroala riikides. Ligikaudu 1,7% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,5% võltsingutest tuvastati muudes maailma piirkondades.

Pangatähtede ehtsust tuleks kontrollida

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehe rubriigis „The €uro” ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma pangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

2019. aasta esimesel poolel kavatseb eurosüsteem lasta korraga ringlusse teise seeria kaks viimast pangatähte, 100- ja 200-eurose pangatähe. Eurosüsteem viib läbi teabekampaania, et tutvustada üldsusele ja sularahakäitlejatele uusi pangatähti, millel on ka mõned uued turvaelemendid. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uute pangatähtede kasutuselevõtuks.


Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel: +49 69 1344 8034).