Europangatähtede võltsingute arv vähenes 2016. aasta esimesel poolel

Postitatud:

22.07.2016

Eestis avastati selle aasta esimesel poolel 276 võltsitud europangatähte, 2015. aasta esimesel poolel leiti ringlusest võltsitud eurokupüüre 240. Poolaastate võrdluses suurenes registreeritud võltsingute arv 15%. Eestis avastati kõige rohkem 50- ja 500-euroseid pangatähti (kokku 84% võltsingute koguarvust), vastavalt 157 ja 75 võltsingut. Registreeritud võltsingute arvu kasvu põhjustasid peamiselt kaks juhtumit, millest ühel juhul tuvastati tavapärasest suurem kogus 50-euroseid võltsinguid ning teisel juhul 500-euroseid suveniirrahasid. Euroalal tervikuna moodustavad ligikaudu 80% võltsingutest 20- ja 50-eurosed pangatähed, mida on umbes samas suurusjärgus pool aastat varasema ajaga võrreldes. Võttes arvesse ringluses olevate europangatähtede hulka, on võltsingute arv väike nii Eestis kui ka euroalas. Täpsem ülevaade Eestis levitatud võltsitud eurodest on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehel.

Eesti Pank juhib tähelepanu, et ehtsat pangatähte on võimalik igal inimesel ära tunda, kui kasutada lihtsaid võtteid pangatähe turvaelementide tuvastamiseks. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada ning kahtluse korral võrrelda mõne ehtsa pangatähega. Pangatähe turvaelemente ja nende tuvastamise viise on  kirjeldatud uute pangatähtede veebilehel. Võltsingukahtlusega pangatähe või mündiga tuleb pöörduda politseisse, kes määrab kahtlasele rahale ekspertiisi.


  • 2016. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 331 000 võltsitud europangatähte.
  • Ligikaudu 80% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Euroopa Keskpanga täna avaldatud andmetel kõrvaldati 2016. aasta esimesel poolel ringlusest ligikaudu 331 000 võltsitud europangatähte ehk 25% vähem kui 2015. aasta teisel poolel. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2016. aasta esimesel poolel üle 18,5 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Periood

2013/1

2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

Võltsingute arv

317 000

353 000

331 000

507 000

454 000

445 000

331 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Eurosüsteem annab mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma pangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2016. aasta esimesel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsendiline jaotus

1,1%

4,8%

31,6%

48,2%

11,1%

2,0%

1,2%

2016. aasta esimesel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2015. aasta teise poolaasta andmetega võrreldes on võltsitud 20-euroste osatähtsus vähenenud ja 50-euroste osatähtsus suurenenud. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 79,8% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (97,6%) võltsingutest euroala riikides. Vaid ligikaudu 1,7% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning alla 0,7% tuvastati muudes maailma piirkondades.

4. aprillil 2017 lastakse ringlusse uus 50-eurone pangatäht, millel kasutatakse innovatiivseid turvaelemente. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uue pangatähe aktsepteerimiseks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised pangatähte aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Meediakanalite küsimustele vastavad Eva Taylor (tel +49 69 1344 7162) ja Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 69 1344 8034).


Euroopa Keskpank
Avalike suhete ja keeleteenuste peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected]
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.