Keskpank annab toetust Eesti majanduslugu tutvustavatele projektidele

Postitatud:

18.01.2023

Eesti Pank toetab igal aastal Eesti majanduslugu tutvustavaid projekte kuni 15 000 euro ulatuses. Taotlusi oodatakse 31. augustiks.

Rahalise toe pakkumisega soovib keskpank ergutada ettevõtmisi, mis aitavad paremini mõista nii Eesti majanduse kui ka üldisemalt majanduse ja panganduse toimimist, keskpanga tegevust ja ajalugu ning valdkonnaga seotud ajalooliselt oluliste isikute tegevust. Sellisteks projektideks võivad olla trükised, tele- ja raadiosaated, dokumentaalfilmid, näitused, üritused jms. Eelistatud on projektid, millel on ajalooline ja/või teaduslik väärtus ning mille vastu on avalik huvi.

Ettepanekuid toetuse saamiseks saab esitada iga aasta 31. augustiks. Selleks kuupäevaks laekunud taotluste kohta tehakse otsus samal kalendriaastal. Taotlusi hindab keskpanga töötajatest ekspertide kogu, lõpliku otsuse toetuse määramise kohta langetab Eesti Panga juhatus.

2022. aastal otsustas Eesti Panga juhatus toetada 7500 euroga Paavo Kanguri majandusteemalise raamatu väljaandmist. Raamat tööpealkirjaga „Eesti äri ja majanduse kolm etappi“ jutustab Eesti majanduse arengusuundadest pärast Eesti taasiseseisvumist ja see ilmub kava kohaselt selle aasta sügisel.

Varem on keskpank toetanud Ilmamaa sarjas „Eesti mõttelugu“ ilmunud Ragnar Nurkse, Otto Strandmani ja Rudolf Jalakase tööde kogumike koostamist ja avaldamist. Ka annab Eesti Pank 1993. aastast välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiat, mis väärtustab Eesti noorte teadlaste majandusuuringuid.

Toetuste andmise korraga saab tutvuda Eesti Panga kodulehel.

Lisainfo:
Villu Känd
527 5424
[email protected]

Hanna Jürgenson
Eesti Pank
Kommunikatsioonispetsialist
Tel 56920 930
Meediapäringud [email protected]