Keskpank toetab majandusteemasid tutvustavaid projekte

Postitatud:

20.07.2021

Eesti Pank toetab alates sellest aastast Eesti majanduslugu tutvustavaid projekte igal aastal kuni 15 000 euro ulatuses. Taotlusi oodatakse igal aastal 31. augustiks.

Rahalise toe pakkumisega soovib keskpank ergutada omalt poolt ettevõtmisi, mis aitavad paremini mõista nii Eesti majanduse kui ka üldisemalt majanduse ja panganduse toimimist, keskpanga tegevust ja ajalugu ning valdkonnaga seotud ajalooliselt oluliste isikute tegevust. Sellisteks projektideks võivad olla trükised, tele- ja raadiosaated, dokumentaalfilmid, näitused, üritused jms.

Eesti Pank on ka varem aidanud kaasa Eesti majandus- ja rahandusloo jäädvustamisele ning tutvustamisele. Näiteks on keskpank toetanud Ilmamaa sarjas „Eesti mõttelugu“ ilmunud Ragnar Nurkse, Otto Strandmani ja Rudolf Jalakase tööde kogumike koostamist ja avaldamist. Ka annab Eesti Pank 1993. aastast välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemiat, mis väärtustab Eesti noorte teadlaste majandusuuringuid.

Ettepanekuid toetuse saamiseks saab esitada iga aasta 31. augustiks. Selleks kuupäevaks laekunud taotluste kohta tehakse otsus samal kalendriaastal. Taotlusi hindab keskpanga töötajatest ekspertide kogu, lõpliku otsuse toetuse määramise kohta langetab Eesti Panga juhatus.

Loe täpsemalt taotluse esitamise tingimuste kohta: Eesti majanduslugu tutvustavatele projektidele rahaliste toetuste andmise kord.

Lisateave:

Hanna Jürgenson

Eesti Pank

56920930

[email protected]

Meediapäringud: [email protected]