Madis Müller: ekspordi jätkuv vähenemine ei ole hea märk

Postitatud:

08.12.2023

Eesti jõukuse kasv sõltub sellest, kuidas suudavad Eesti ettevõtted ja Eesti majandus konkurentsis püsida ning kriisidestki oleme varem välja saanud suuresti ekspordi toel, ütles Eesti Panga president Madis Müller. Praeguses majanduslanguses on Eesti ettevõtjatel tulnud tegutseda tingimustes, kus kulubaasi kasv on olnud konkurentide omast kiirem, Venemaaga seotud tarneahelad katkenud ning peamiste eksporditurgude nõudlus kesine. Eesti eksport on languses.

„Konkurentidest kiirem hinnakasv ei tähenda automaatselt konkurentsivõime kadu juhul, kui kallima hinnaga suudetakse pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid,“ rääkis Müller konkurentsivõimele pühendatud Eesti Panga avalikul seminaril. Praegu on aga kiire hinnakasvuga kaasnenud ekspordimahtude järsk vähenemine ning ka Eesti kolmanda kvartali SKP näitajatest vähenes eksport kõige rohkem. „See ei ole hea märk,“ nentis Müller. Kriiside-eelse ajaga ehk 2019. aastaga võrreldes on tarbijahinnad Eestis kasvanud 35% ja tööstuse tootjahinnad 40% – Euroopa Liidus vastavalt 21% ja 33%. Kiire palgakasvu tõttu on tööjõukulu töötaja kohta Eestis kasvanud ligi 30%, samal ajal kui Euroopa Liidus on keskmine kasv olnud poole väiksem. Eesti ettevõtete makstav keskmine elektrihind oli selle aasta esimesel poolel veidi madalam kui Euroopa Liidus keskmiselt, ent kõrgem kui Soomes või Rootsis.

Eesti majanduse maht on kahanenud peaaegu kaks aastat järjest ning ühiskonnas võtab üha rohkem maad mure riigi majanduse konkurentsivõime pärast.

„Konkurentsivõimelises majanduses rakendatakse edukalt uusi tehnoloogiaid ja investeeritakse ka ise innovatsiooni, see tõmbab ligi uusi investeeringuid ning kvalifitseeritud tööjõudu, riigi poolt luuakse ettevõtetele edu võimaldav keskkond,“ kirjeldas Müller. Ta märkis, et konkurentsivõimeline on selline majandus, kus tootlikkus kasvab ja suurendab elanike jõukust. Eesti tööjõu tootlikkus ehk reaalne SKP töötaja kohta kahanes läinud aastal pea 5% ja paranemist pole toimunud ka tänavu.

Eesti Panga president rääkis mitmest põhjusest, miks Eesti majandusel on läinud halvemini kui teistel Euroopa riikidel. Muu hulgas on Venemaa agressioon ja selle järelmid mõjutanud Eesti majandust keskmisest rohkem. Energia kallinemise ja intressimäärade tõusu mõju on üle kandunud kiiremini ning ka meie peamistel ekspordipartneritel läheb keskmisest kehvemini. „Siiski näib, et kõige suurema löögi saanud sektorites, milleks on puidu- ja metallitööstus, on suurem langus praeguseks toimunud ning nüüd on küsimus, milliseks kujuneb taastumine,“ ütles Müller.

Raskem on taastumine sellisel juhul, kui kriis on jätnud majandusele püsivama jälje ning ettevõtete ja laiemalt majanduse konkurentsivõime on saanud rängemalt kannatada. Lisaks on väliskeskkonnas toimunud olulisi muutusi. Geopoliitilised pinged on põhjustanud ümberkorraldusi tarneahelates, mis võivad muuta Eesti ettevõtjate väljavaateid. Mitmes ELi riigis ja mujal on võetud toetus- ja tööstuspoliitika meetmeid, millega Eestil on raske konkureerida. „Peame endilt küsima, kui palju on olukord ettevõtjate jaoks viimastel aastatel muutunud,“ ütles Müller, kutsudes üles arutelule, millised oleksid Eesti edutegurid selles muutnud keskkonnas. „Küsimus on, kas saame loota vaid sellele, et meie eksportivad ettevõtted Euroopa teiste majanduste taastudes taas ka Eesti majanduse kasvule tõmbavad või peame siiski otsima täiendavaid võimalusi oma konkurentsivõime parandamiseks,“ ütles Müller.

***

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri täispikk kõne ja ettekanne on üleval keskpanga kodulehel.

Eesti Panga avalikku seminari „Millisel kursil on Eesti majanduse konkurentsivõime?“ saab jälgida otseülekandena keskpanga veebilehelt ja Facebooki kanalilt.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank

Kommunikatsioonispetsialist
Tel 56920 930
Meediapäringud [email protected]