Mais oli jooksevkonto ülejäägis

Postitatud:

14.07.2016

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta mais 51 miljoni euroga plussis. Kaupade ja teenuste konto ülejääk ulatus 64 miljoni euroni, mida oli 51 miljoni euro võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Kuigi aasta võrdluses suurenes nii kaupade eksport kui ka import vastavalt 5% ja 10%, tõi impordi kiirem kasv kaasa kaupade konto puudujäägi kasvu 105 miljoni euroni. Teenuste konto positiivne saldo oli lähedane eelmise aasta tasemele ning ulatus 168 miljoni euroni. Teenuste ekspordis kahanes veoteenuste ja kasvas muude teenuste maht, teenuste impordis seevastu veoteenuste maht kasvas ja muude teenuste maht kahanes. Investeeringutulu ja muude tulude, st esmase ja teisese tulu netoväljavool oli mais 12 miljonit eurot, suurenedes aastaga 4 miljoni euro võrra. Selle põhjuseks oli eelkõige asjaolu, et Euroopa Liidu fondide investeerimis- ja muid toetusi kasutati vähem kui aasta tagasi.

Jooksev- ja kapitalikonto summa oli mais 64 miljoni eurot. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem vahendeid, kui sealt kaasasid. 

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2016. aasta teise kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 8. septembril 2016.


Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku algallikate kombineeritud süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilansse. Vaata täpsemalt maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb6.html.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]