Majapidamised jätkasid hoogsat laenamist ka juulis

Postitatud:

24.08.2018

  • Nõudlus püsis suur nii eluaseme- kui ka tarbimislaenude järele
  • Ettevõtted suurendasid juulis eelkõige lühiajalist laenamist
  • Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär jätkas tõusu, kerkides pisut üle 2,5% taseme

Majapidamised võtsid uusi laene ja liisinguid aktiivselt ka juulis. Uusi eluasemelaene võeti 111 miljoni euro väärtuses, mida on 7% rohkem kui samal ajal aasta tagasi. Portfelli aastakasv oli nagu eelmistelgi kuudel ligikaudu 7%. Uusi autoliisingulepinguid sõlmiti aga koguni 28% suuremas mahus kui samal ajal aasta tagasi ning portfell kokku suurenes aastaga 21% võrra. Ka muude tarbimislaenude aastakasv püsis kiire - 8%.

Ettevõtted suurendasid juulis eelkõige lühiajalist laenamist. Lühiajalisi laene võeti kodumaistest pankadest ja liisinguettevõtetest ligikaudu kolmandiku võrra suuremas mahus kui samal ajal aasta tagasi. Pikaajaliste laenude võtmine aga pisut vaibus: neid võeti ligikaudu samas mahus kui aasta tagasi. Kuuga ettevõtete laenu- ja liisinguportfell pisut vähenes.[1] Ettevõtete laenamist pidurdab tagasihoidlik investeerimistegevus ja küllaltki suured omavahendid.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär aasta esimesel poolel ja ka juulis tõusis. Majapidamiste suure laenunõudluse taustal kerkis eluasemelaenude keskmine intressimäär juulis pisut üle 2,5%. Kuu jooksul ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär ulatus 2,7%ni.

Majanduse ja sissetulekute kiire kasvu taustal jätkus ka pangahoiuste hoogne kasv. Ettevõtete hoiused küll vähenesid juunis-juulis, kuid aastatagusest on need siiski 11% suuremad. Majapidamiste hoiused kasvasid juulis aasta võrdluses 9% ehk ligikaudu samas tempos mis aasta esimesel poolel.

 

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]


[1] Ettevõtete laenuportfell aasta võrdluses kahanes, kuna 2017. aasta sügisel suunas üks pank märkimisväärse osa laenudest välismaise emapanga portfelli. Seda arvestamata oleks ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastakasv olnud ligikaudu 6-7%.