Põhja- ja Baltimaad uuendasid finantsstabiilsuse tagamise koostöölepet

Postitatud:

09.02.2018

Põhjamaade ja Balti riikide ministeeriumid, keskpangad, finantsjärelevalveasutused ning kriisilahendusasutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise koostööleppe piiriülese finantsstabiilsusalase koostöö korraldamise kohta.

„Eestis tegutsevad suuremad pangad on Skandinaavia juurtega ning nende maksejõulisus sõltub muu hulgas Põhjala finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuste heast koostööst oma pankadega,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Finantsinspektsioonil on Eesti finantsturu stabiilsuse tarbeks vajalik oma Põhjala kolleegidega vahetada infot, kavandada ühiseid tegevusi ja neid ellu viia,“ lisas ta, et antud koostöölepe on üks oluline klots Põhja-Balti finantsjärelevalve ja kriisilahenduse rajatises.

"Lepe on märk Baltikumi ja Põhjamaade heast koostööst, mida me kõrgelt hindame," sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. „Ühised kohtumised ja infovahetus võimaldavad regulaarselt saada infot võimalike turutõrgete kohta, mis võiksid ohustada kogu piirkonna finantsstabiilsust, ja nendele vajadusel kiirelt reageerida,” lisas ta.

Finantskriisi alane koostöö on Euroopa Liidus kokku lepitud juba varem eraldi direktiiviga. Muu hulgas nähakse sellega ette ka liikmesriikide esindajatest koosnevate kriisilahenduskolleegiumite moodustamist suuremate pangandusgruppide kohta. Käesoleva leppe eesmärgiks on aga täiendavalt kinnitada valmisolekut finantsstabiilsuse alase koostöö kohta Põhja-Balti regioonis, kuna pangandus on siinsete riikide vahel väga tihedalt omavahel seotud. Samuti ei kuulu võrreldes eelmise leppega osapoolte ülesannete hulka otseselt enam kriisijuhtimine ja -lahendus.

Värske koostööleppe osapooled on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Island. Riikidevaheline koostöölepe allkirjastati 2018. aasta 31. jaanuariks.

Koostöökokkulepe piiriülese finantsstabiilsuse tagamise kohta Eesti, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Soome, Rootsi ja Taani pädevate ministeeriumide, keskpankade, finantsjärelevalveasutuste ja kriisilahendusasutuste vahel. (31.01.2018)


Lisainfo:

Piret Lakson
Avalike suhete osakond
Finantsinspektsioon
Tel: 668 0563
E-post: [email protected]

Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: [email protected]

Siiri Suutre
Kommunikatsiooniosakond
Rahandusministeerium
Tel: 6113 3114
E-post: [email protected]