Rahapesu tõkestamisel tuleb pankadel rohkem investeerida nutikatesse lahendustesse

Postitatud:

26.06.2020

Finantsinspektsiooni neljapäeval tehtud ettekirjutus ja trahv SEB Pangale toob esile vajaduse Eesti pankadel arendada oma klienditundmise süsteemid senisest nutikamaks. 

„On kahetsusväärne, et vaatamata Eesti pankade viimastel aastatel tehtud jõupingutustele rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega senisest süsteemsemalt tegeleda, ei ole tulemused siiski veel piisavad. Rahapesul ei ole Eestis kohta,“ ütles Eesti Panga asepresident Maive Rute.

Rute sõnul Finantsinspektsiooni ettekirjutus ja trahviotsus ei mõjuta SEB klientide jaoks laenamist ja hoiustamist, sest pank on hästi kapitaliseeritud, kasumlik ja likviidne.

Positiivse aspektina tõi Maive Rute esile, et Eesti finantsturg tervikuna on tugev ja jätkusuutlik. Tänu Finantsinspektsiooni järjepidevale tööle on Eestis tegutsevad pangad oma äristrateegiat ja riskijuhtimist muutnud nii, et teenuste osutamisel on keskmes eelkõige kohalikud kliendid, kelle tausta pangad hästi tunnevad. Pankades on väljastpoolt euroliitu hoiuseid vaid 1% kõikidest hoiustest.

“Samas tuleb pankadel rohkem pingutada ja investeerida, et senisest paremini ja kiiremini saada jälile rahapesukatsetele ja teisalt tagada, et rahapesu tõkestamise käigus ei jääks ausad kliendid ukse taha. Selleks tuleb rohkem investeerida eelkõige nutikatesse infosüsteemidesse ja Eesti pankade finantsseis on selleks piisavalt hea,” lisas keskpanga asepresident Rute.

Ettevaates on oluline, et riik liiguks kiiresti edasi rahapesu tõkestamise seadusraamistiku parandamisel. Vähemalt sama oluline on, et riik suunaks piisavalt vahendeid rahapesu tõkestavate asutuste efektiivseks tööks. Teatavasti algatas Euroopa Komisjon Eestile sel kevadel rikkumismenetluse Euroopa rahapesu tõkestamise neljanda ja viienda direktiivi ülevõtmise tähtajast mittekinnipidamise tõttu. Sellel taustal on kriitilise tähtsusega, et Riigikogu kinnitas 17. juunil neljanda ja viienda direktiiviga ettenähtud muudatused Eesti seadusandluses. Uuendused toovad muuhulgas kaasa tegelike kasusaajate andmete kvaliteedi parandamise, võimaluse paremini kontrollida pankade rahvusvahelisi operatsioone ja tõhustada infovahetust asjakohaste asutuste vahel.

Finantsinspektsioon tuvastas puudusi SEB Panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides ning tegi neljapäeval pangale ettekirjutuse ning nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot.


Lisateave:
Viljar Rääsk
Kommunikatsioonijuht
Eesti Pank
6680 745, 5275 055
[email protected]
Meediapäringud: [email protected]