Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

10.03.2016

Tänasel istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused:

(1) Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,00%ni alates operatsioonist, mis teostatakse 16. märtsil 2016.

(2) Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 5 baaspunkti võrra 0,25%ni alates 16. märtsist 2016.

(3) Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra –0,40%ni alates 16. märtsist 2016.

(4) Suurendada varaostukava raames tehtavate igakuiste ostude mahtu 80 miljardi euroni alates 2016. aasta aprillist.

(5) Lisada regulaarsete ostude jaoks kõlblike varade loetellu euroalal asuvate ettevõtete (v.a pangad) emiteeritavad eurodes nomineeritud investeerimisjärguga võlakirjad.

(6) Käivitada alates 2016. aasta juunist neli uut sihtotstarbelist pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni. Iga refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg on neli aastat ning laenuvõtmise intressimäär võib olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse intressimäär.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.


Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected]
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.