STATISTIKATEADE. Eesti inimesed võtsid I kvartalis sularaha välja harvem, kuid korraga suuremas summas

Postitatud:

26.04.2022

 

2022. aasta aprilli maksestatistika avaldatakse 25. mail 2022 kell 8.00. Vt ka statistika avaldamiskalendrit.
II kvartali maksestatistika statistikateade avaldatakse 26. juulil 2022 kell 8.00.

Siit leiate ka detailsema maksete ülevaate (koos Excel tabeliga).

Taustinfo

Eesti Pank avaldab maksestatistikat igakuiselt. Kord kvartalis avaldatakse koos maksestatistikaga ka eraldi statistikateade.

Statistikateates kirjeldatakse maksestatistika (makstavad ja laekuvad maksed, kaardimaksed, e-kaubanduse tehingud jne) peamisi muutusi.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Koostaja:
Liina Uuetoa
Lisateave:

[email protected]
6 680 965