STATISTIKATEADE. Eestlaste kodumaiste kaarditehingute käive aastaga pisut kasvas, välismaiste oma kahanes

Postitatud:

25.07.2023

 

Täpsem teave krediidiasutuste maksestatistika kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel maksestatistika rubriigis.

2023. aasta juuli maksestatistika statistikateade avaldatakse 24. augustil 2023 kell 8.00. Vt ka statistika avaldamiskalendrit. 2023. aasta kolmanda kvartali maksestatistika statistikateade avaldatakse 24. oktoobril 2023 kell 8.00.

Taustinfo

Eesti Pank avaldab maksestatistikat igal kuul. Kord kvartalis avaldatakse koos maksestatistikaga ka eraldi statistikateade. Statistikateates kirjeldatakse maksestatistika (makstavad ja laekuvad maksed, kaardimaksed, maksete saajad tegevusala lõikes jne) peamisi muutusi.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse neist eraldi.

Koostaja
Liina Uuetoa
Lisateave

[email protected]
6 680 959