STATISTIKATEADE. Teenuste eksport kasvatas IV kvartali jooksevkonto ülejääki

Postitatud:

10.03.2022

 

2022. aasta esimese kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla statistika koos majanduspoliitilise ja statistikakommentaariga avaldab Eesti Pank 9. juunil 2022 kell 8.

Taustinfo

Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla statistikaga eraldi statistikateate ja majanduspoliitilise kommentaari. Teenuste väliskaubandusstatistika detailseid andmeid avaldab alates 2021. aasta esimesest kvartalist statistikaamet.

Maksebilansi statistikateates kirjeldatakse maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja koguvälisvõla peamisi muutusi.

Statistikateade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Koostanud:
Andres Lauba
Lisateave:
6680965
[email protected]