Sisuleht

08.02.2021
Põhja- ja Baltimaade valijaskonna ülevaated ja kõned
Lisaks Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevusele Valuutafondi igapäevases juhtimises esineb...
27.01.2020
Eesti majanduse seire raportid ja majandusprogrammid
IMFi liikmesriikide majanduse, sh ka Eesti majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas...
20.02.2019
Eesti osalemine IMFi tegevuses
Eesti on Rahvusvahelise Valuutafondi liikmesriik alates 1992. aastast. Alates Eesti liitumisest on...
08.09.2017
SDR
Special Drawing Rights (SDR) on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik, mis loodi 1969. aastal...
10.11.2016
Rahvusvaheline Valuutafond
Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund, IMF) loodi 1944. aastal. Sestpeale on...
30.08.2012
Eesti majanduspoliitika seire
Kui riik liitub Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMFiga), lubab ta fondil ja selle liikmesriikidel...
29.08.2012
Krediidiliinid
Rahvusvahelise Valuutafondi laenude eesmärgiks on aidata riiki ajutiste maksebilansiprobleemide...