SDR

Special Drawing Rights (SDR) on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik, mis loodi 1969. aastal eesmärgiga tekitada kunstlik reservvaluuta, mida riigid saaksid kasutada ka omavahelistes arveldustest (et valuutareservid Bretton Woodsi süsteemi tingimustes ei sõltuks ainult kulla tootmise ja USA dollarite mahust, mis oleks hakanud takistama väliskaubanduse arengut). SDRi väärtuse aluseks on viiest põhivaluutast koosnev korv, kuhu kuuluvad USA dollar, euro, Jaapani jeen, Suurbritannia naelsterling ja Hiina jüaan. SDR väljendab iga liikmesriigi kvooti ehk sissemakse suurust fondi kapitali. Kvoodist sõltub liikmesriigi hääleõigus ja fondi finantsressursside kasutamise ulatus kriisi korral.

Eesti kvoot on 93,9 miljonit SDRi ehk ligikaudu 111,2 miljonit eurot. Eestil on 1676 häält ehk 0,07% kõikidest häältest.

SDRist lähemalt

SDRi kurss https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx