Põhja- ja Baltimaade valijaskonna ülevaated ja kõned

Lisaks Põhja- ja Baltimaade valijaskonna tegevusele Valuutafondi igapäevases juhtimises esineb valijaskonna direktor aastakoosolekute ja Rahvusvahelise Raha- ja Finantskomitee (IMFC) koosolekute käigus ka kõnega, milles väljendatakse valijaskonna põhiseisukohti aktuaalsetes maailmamajanduse arenguid ja RVF tegevust puudutavates küsimustes. Samuti koostatakse laiema avalikkuse tarbeks kokkuvõtlikke ülevaateid Valuutafondi tegevusest.

Kõned