Pressiteated

29.11.2022
Eesti Pank nõuab kiire laenukasvu tõttu pankadelt suurema kapitalipuhvri hoidmist
Eesti Pank tõstab pankadele kehtestatud vastutsüklilise kapitalipuhvri määra 1 protsendi pealt 1,5...
26.11.2021
Eesti Pank tõstab LHV Panga kui süsteemselt olulise panga kapitalipuhvri nõuet
Eesti Pank tõstab LHV Panga kui süsteemselt olulise panga kapitalipuhvri nõude 1% tasemelt 1,5%...
17.04.2018
Keskpank nõuab kahelt pangalt täiendavaid kapitalipuhvreid
Finantsstabiilsuse riskid on Eestis väikesed. Riske maandavad ettevõtete ja majapidamiste...
19.04.2017
Finantsstabiilsust võivad ohustada kasvavad hinnad ja tehinguaktiivsus kinnisvaraturul
Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest riskidest on lähiajal väikesed Ettevõtete...
26.10.2016
Eesti finantssektorit ohustavad riskid on lähiajal väikesed
Laenukasvu kiirenemine võib suurendada pankade neid riske, mis on seotud kinnisvaraturuga Kuigi...
31.05.2016
Augustist nõuab keskpank Swedbankilt ja SEB Pangalt täiendavat kapitalipuhvrit
Alates augustist peavad kommertspangad hoidma 2% asemel 1% suurust süsteemse riski...
27.04.2016
Kinnisvarahindade aeglasem kasv on vähendanud finantsstabiilsuse riske
Eesti finantsstabiilsust ohustavad riskid on lähiajal väikesed Majapidamiste laenumaksevõime...
02.12.2015
Eesti Pank kehtestas pankadele laenutsüklist sõltuva kapitalipuhvri nõude
Vastutsükliline kapitalipuhver vähendab pankade kiire laenukasvuga seotud riske ja laenubuumi...
28.10.2015
Eesti ettevõtete laenumaksevõime võib hakata halvenema
Eesti finantsstabiilsust ohustavad riskid on veidi kasvanud, kuid ikkagi väikesed Kesine...
30.07.2015
Eesti Pank täpsustas makrofinantsjärelevalve teostamise põhimõtteid
19. mail 2014 jõustusid Eesti Panga seaduse muudatused, millega sai Eesti Pank senisest selgema...