Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele aastal 2010 väljamakstud summad

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2010. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametiisiku nimi Ametikoht Kokku
2010
Põhipalk
2010.
aastal
Lisatasud
ja hüvitised
kokku
Muud
tasud 
[1]
1 Andres Lipstok EP president 1 489 007 1 332 000 157 007 0
2 Rein Minka EP asepresident 1 343 927 999 000 281 759 63 168
3 Märten Ross EP asepresident 1 306 070 999 000 280 403 26 667

Eesti Panga nõukogule 2010. aastal väljamakstud tasud

Jrk Ametiisiku nimi Ametikoht EPN liikme
hüvitis [2]
1 Jaan Männik EPN esimees 390 000
2 Kalev Kallo EPN liige 240 000
3 Irene Kull EPN liige 240 000
4 Enn Listra EPN liige 240 000
5 Tõnis Palts EPN liige 240 000
6 Valdo Randpere EPN liige alates
jaanuarist 2010
179 200
7 Liina Tõnisson EPN liige 240 000
8 Urmas Varblane EPN liige 240 000
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.
[2] EPN liikmete 2009. ja 2010. aasta kogutasud pole võrreldavad. Kogutasu arvutamisel läheb arvesse ka 2010. aasta jaanuaris väljamakstud 2009. aasta neljanda kvartali tasu ja ja 2010. aasta neljanda kvartali tasu, mis maksti välja 2010. aasta detsembris.