Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2010

Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele aastal 2010 väljamakstud summad

Eesti Panga juhatuse liikmetele 2010. aastal väljamakstud tasud

JrkAmetiisiku nimiAmetikohtKokku
2010
Põhipalk
2010.
aastal
Lisatasud
ja hüvitised
kokku
Muud
tasud 
[1]
1Andres LipstokEP president1 489 0071 332 000157 0070
2Rein MinkaEP asepresident1 343 927999 000281 75963 168
3Märten RossEP asepresident1 306 070999 000280 40326 667

Eesti Panga nõukogule 2010. aastal väljamakstud tasud

JrkAmetiisiku nimiAmetikohtEPN liikme
hüvitis [2]
1Jaan MännikEPN esimees390 000
2Kalev KalloEPN liige240 000
3Irene KullEPN liige240 000
4Enn ListraEPN liige240 000
5Tõnis PaltsEPN liige240 000
6Valdo RandpereEPN liige alates
jaanuarist 2010
179 200
7Liina TõnissonEPN liige240 000
8Urmas VarblaneEPN liige240 000
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.
[2] EPN liikmete 2009. ja 2010. aasta kogutasud pole võrreldavad. Kogutasu arvutamisel läheb arvesse ka 2010. aasta jaanuaris väljamakstud 2009. aasta neljanda kvartali tasu ja ja 2010. aasta neljanda kvartali tasu, mis maksti välja 2010. aasta detsembris.