Eesti Panga juhatuse liikmetele 2014. aastal väljamakstud tasud
Jrk Ametikoht
Eesti Pangas
Nimi Kokku 2014 Põhipalk
2014. aastal
Lisatasud ja
hüvitised kokku
Muud tasud[1]
1 president Ardo Hansson 98745,41 90749,01 7996,40  
2 asepresident Ülo Kaasik 76474,99 63656,50 10818,49 2000,00
3 asepresident Madis Müller 86202,27 72527,77 11674,50 2000,00

Eesti Panga nõukogule 2014. aastal väljamakstud tasud
Jrk Ametikoht
Eesti Pangas
Nimi Eesti Panga nõukogu
liikme hüvitis
Muud tasud[1]
1 nõukogu esimees Mart Laar 20020,00  
2 nõukogu liige Urmas Varblane 14300,00  
3 nõukogu liige Kalev Kallo 14300,00  
4 nõukogu liige Irene Kull 2394,74  
5 nõukogu liige Enn Listra 14300,00  
6 nõukogu liige Tõnis Palts 2394,74  
7 nõukogu liige Valdo Randpere 2394,74  
8 nõukogu liige Liina Tõnisson 14300,00  
9 nõukogu liige Jaanus Tamkivi 11905,26  
10 nõukogu liige Rein Minka 11905,26 333,33
11 nõukogu liige Kaie Kerem 11905,26  

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.


[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.