Ettevõtted võtavad varasemast vähem pangalaene

Postitatud:

25.11.2019

Ettevõtetele väljastati uusi pikaajalisi laene ja liisinguid oktoobris pisut vähem kui viimase aasta jooksul keskmiselt. See võib tähendada, et laenunõudlus on mõnevõrra kesisem. Kuna ettevõtete kindlustunne on muutunud märgatavalt väiksemaks, võivad ettevõtjad lükata investeeringute tegemise kaugemasse tulevikku.

Kuna ühe panga portfell viidi Eestist välja, vähenes ettevõtete pangalaenude ja liisingute jääk oktoobris 9,3 miljardi euroni, mistõttu aeglustus portfelli aastakasv 2,7 protsendini. Muidu oleks kasv jäänud eelmiste kuudega samale tasemele ehk 5 protsendi juurde.

Majapidamiste laenunõudlus püsib aga kiire palgakasvu taustal endiselt tugev. Eluasemelaenude jääk on 7,9 miljardit eurot ja selle aastakasv püsib 7 protsendi lähedal. Keskmine laenusumma on tõusnud 84 000 euroni. Selle tulemusel kasvas viimase kolme kuu jooksul väljastatud uute eluasemelaenude kogumaht aasta võrdluses 3 protsenti.

Sõiduautosid liisitakse endiselt suhteliselt palju, kuigi viimastel kuudel on väljastatud liisingute mahu kasv peatunud. Viimase kolme kuu jooksul vähenes nii majapidamiste kui ka ettevõtete liisitud autode arv aastaga kokku 3%. Ka keskmine liisingusumma, 18 500 eurot, on viimastel kuudel veidi vähenenud, kuid on siiski suurem kui aasta tagasi.

Kuigi ettevõtete tulevikuootused on viimastel kuudel kehvemaks muutunud, on nende majandustulemused praegu endiselt head. Seega püsib ka pankade Eesti laenuportfelli kvaliteet väga hea. Üle 60 päeva hilinenud maksetega laene on pankadel 90 miljonit eurot, mis tähendab, et nende laenude osakaal pangalaenude portfellis on kukkunud alla 0,6 protsendi.

Oktoobris tõusis ettevõtete laenude keskmine intressimäär edasi ja kerkis 3,8 protsendini. Selle peapõhjuseks on kinnisvaraettevõtetele antud laenude kõrgem keskmine intressimäär, kuid väiksem tõus on toimunud teisteski sektorites. Eluasemelaenude keskmine intressimäär on viimastel kuudel püsinud 2,6 protsenti. Pankadel on olnud võimalik laenu hinda tõsta, sest pangandusturu konkurents on mõnevõrra leevenenud.

Reaalsektori pangahoiused kasvavad endiselt väga kiiresti. Majapidamiste hoiused on kasvanud 8 miljardi euroni ehk aastaga 10 protsenti; ettevõtetel aga 6,8 miljardi euroni ehk 7 protsenti.

 

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
Tel: 668 0959, 5692 0930
E-post: [email protected]

Meediapäringud: [email protected]