Tööturg püsis teises kvartalis tugev

Autori Orsolya Soosaar pilt

Orsolya Soosaar

Eesti Panga ökonomist

Postitatud:

15.08.2022

Tööturu olukord oli teises kvartalis endiselt hea – tööga hõivatuid oli 4,9% enam kui aasta varem. Ka maksu- ja tolliameti palgadeklaratsioonide andmed näitasid deklareeritud palka saanute arvu suurenemist – aasta varasemaga võrreldes oli kasv ligikaudu 4%.

Tööturul aktiivsete Eesti püsielanike arv on sel aastal jõudsalt suurenenud, eelkõige tänu noortele ja pensionieas inimestele. Lisaks Eesti püsielanikele suurendas tööjõupakkumist ka Ukraina sõjapõgenike jõudmine Eesti tööturule, kuid nemad sel aastal veel tööjõu-uuringu andmetes ei kajastu. Registriandmete järgi töötas Eesti ettevõtetes teises kvartalis keskmiselt ligikaudu 3300 ja töötukassa kaudu otsis töökohta ligi 4000 Ukraina sõjapõgenikku. Kõige sagedamini leiti tööd töötlevas tööstuses, halduse ja abitegevuse vallas, kaubanduses ning majutuses ja toitlustuses.

Ehkki majandusolukorra jahenemine pole seni hõivele mõju avaldanud, on konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi tööstus- ja kaubandussektori tööandjad muutunud viimastel kuudel hõive kasvu suhtes pessimistlikumaks. Tagasilööke hõive suunal aitab pehmendada see, et koroonakriisist taastumise ajal suurenes tööjõu tootlikkus märksa kiiremini kui tööjõukulu. 

Lisateave:
Hanna Jürgenson
56920930
[email protected]

Meediapäringud: [email protected]